Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKOGEN

Skapad 2019-08-24 15:59 i Tanumskolan F-6 Tanum
Grundskola F
Du har förmodligen varit i skogen någon gång under ditt liv. Vad vet du om skogen och dess djurliv? I vårt land finns det mycket skog. Det mesta är faktiskt skog vi människor planterat. I det här området ska vi läsa om olika djur och växter som lever i skogen. Skogen är viktig för oss på många olika sätt och det är viktigt att vi känner till varför så att vi tar hand om den.

Innehåll

När ska vi arbeta med skogen?

Under de tre kommande veckorna kommer du att få arbeta och fördjupa dina kunskaper om Skogen.

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:
 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog

 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner

 • känna till namnen på några träd, bär och svampar

 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen

 • känna till några rovdjur och bytesdjur

 • veta vad människan använder skogen till och varför skogen är viktig för människan.

 • berätta om olika faktorer som hotar skogen.

 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten

Hur skall vi arbeta med ämnesområdet?

Vi kommer att:

 • arbeta med boken Koll på NO
 • återberätta och sammanfatta lektionen i NO- häftet
 • diskutera i helgrupp och i mindre grupp
 • arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
 • titta på filmer* göra besök i naturen
 • skriva faktatexter om djur och växter
 • samtala & resonera om olika samband i naturen och människans beroende av och påverkan på skogen.

  

Centralt innehåll

Såhär visar jag att jag kan

 • genom muntliga diskussioner om ämnet

 • genom att skriva texter, illustrera och svara på olika frågor som rör ämnet

 • genom skriftligt/muntligt förhör

Din lärare kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förklara och beskriva 

 • Samtala

 • Söka och använda information

 • Undersöka

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, men även i ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte

 •  BiSyfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, 

 • Centralt innehåll

 •  Bi  4-6Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske. 

 •  Bi  4-6Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. 

 •  Bi  4-6Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: