Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och källsortering 

Skapad 2019-08-24 17:01 i Trönningeskolan Halmstad
Övergripande tema med tema-dag.
Grundskola 1 – 3 Bild Svenska NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet ska vi lära oss vad man ska göra med alla sopor. Vad kan man återvinna och återanvända. Vart tar våra sopor vägen? Vi ska ha en temadag tillsammans med F-2 där vi bland annat kommer att besöka en återvinningsstation. Vi ska försöka ta reda på hur sopor påverkar vår miljö. Kan det som en person kallar sopor vara användbart för någon annan?

Innehåll

Syfte

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centrala innehåll

 

 • Bl 1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Sv 1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • NO 1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • NO 1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Konkreta mål

 utveckla din analys- och kommunikativa förmåga genom att:

 • beskriva hur återvinning påverkar miljön
 • beskriva olika föremål och vilka material de är tillverkade av samt hur de sorteras
 • resonera kring hur människans (ut-)nyttjande av jordens resurser påverkar vår miljö

Arbetssätt och metod

 • läsa faktatexter
 • se på bilder på hur vissa platser i världen ser ut som är täckt av sopor.
 • se på film
 • Tema-dag
 • gruppdiskussioner
 • sortera

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

 

Bedömning

 • redogör om olika material och hur de ska sorteras
 • deltar i diskussioner och samtal 
 • resonerar och motiverar muntligt och skriftligt kring vad återvinning är

Dokumentation 

 Kunskapen dokumenteras i slutet av området i utvärderingsboken. Och under arbetets gång i NO-boken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl
Återvinning

-->
-->
-->
Förmåga att analysera
Du behöver hjälp att beskriva hur återvinning påverkar miljön.
Du kan själv beskriva hur återvinning påverkar miljön.
Du kan på ett utförligt sätt beskriva hur hur återvinning påverkar miljön och vilka konsekvenser det blir av att återvinna eller inte.
Förmåga att analysera
Du behöver hjälp att beskriva vad enkla föremål är tillverkade av och hur de sorteras.
Du kan beskriva vad enkla föremål är tillverkade av och hur de sorteras.
Du kan beskriva vad mer sammansatta föremål är tillverkade av och hur de sorteras.
Förmåga att kommunicera
Du deltar i samtal och diskussioner genom att svara på enkla frågor
Du är aktiv i samtal och diskussioner och kommer med egna funderingar.
Du är aktiv i samtal och diskussioner, kommer med egna funderingar och för diskussionen vidare genom att ställa frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: