Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal 2.0

Skapad 2019-08-24 18:06 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 8 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
När du har en åsikt, ett önskemål eller vill förändra något behöver du kunna uttrycka dig på ett sätt som gör att folk lyssnar på dig. Det är däför viktigt att kunna uttrycka sig och argumentera för sina tankar och åsikter. Argumentation är en konst som kräver kunskap och övning, något vi kommer träna på under detta arbetsområde.

Innehåll

Arbetssätt

 • föreläsning utifrån en PowerPoint om vad ett argumenterande tal är samt hur det är uppbyggt
 • analysera ett argumenterande tal
 • föreläsning om retorik - etos, logos och patos
 • analysera en del av Jonas Sjöstedts tal från Almedalen 2013
 • planera och skriva egna argumenterande tal
 • skriva ut tal och lämna till Malin innan redovisning
 • redovisa talet

 

Mål för arbetet

När arbetet är avslutat ska du:

 • veta vad ett argumenterande tal är samt hur det är uppbyggt
 • känna till grunderna i retorik - etos, logos och patos
 • ha läst och analyserat minst ett argumenterande tal
 • ha planerat, skrivit och redovisat ett argumenterande tal

 

Material

Vi kommer framförallt arbeta utifrån en PowerPoint. Denna finns även, tillsammans med andra uppgifter, exempel och tips, i det elevhäfte som du kommer få låna av mig. Om du missat föreläsningen om hur ett argumenterande tal är uppbyggt kan du be mig om en länk till den inspelade föreläsningen så att du kan titta och lyssna hemma.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas efter din förmåga att planera och skriva ett argumenterande tal samt hur du genomför din presentation.
Se lärandematrisen nedan. Den visar vad du behöver göra för nå de olika nivåerna i bedömningen. Tanken med en lärandematris är att du som elev ska använda den under tiden du arbetar med ditt tal istället för att bara titta på den efteråt när du fått din bedömning på arbetet. Den är därför skriven i ett "jag-format" och med ett språk som förenklar förståelsen av innehållet. Jag kommer efter avslutad presentation använda den som en "vanlig" matris för bedömningen. 

Uppgifter

 • Hålla sitt argumenterande tal

 • Lämna in texten till det argumenterande talet för bedömning

 • Lämna in texten till det argumenterande talet för bedömning

 • Hålla sitt argumenterande tal

Matriser

Sv SvA
Argumenterande tal

Behöver förbättras
Godtagbart
Bra
Väldigt bra
Innehåll
Tes Fakta Exempel
Du presenterar en tes. Din presentation innehåller fakta och exempel som är relevanta för ditt ämne.
Du presenterar en tydlig tes. Du ger en kort bakgrund till ditt ämne. Din presentation innehåller fakta och exempel som relevanta för ditt ämne.
Du presenterar en tydlig tes. Du ger en utvecklad bakgrund till ditt ämne. Din presentation innehåller fakta och flera exempel som relevanta för ditt ämne.
Argumentation
Argument Motargument
Du har ett par tydliga och relevanta argument. Du har ett relevant motargument som du bemöter på ett relativt bra sätt.
Du har några tydliga och relevanta argument. Du har minst ett relevant motargument som du bemöter på ett relativt genomtänkt sätt. Din argumentation är relativt genomtänkt.
Du har flera tydliga och relevanta argument Du har minst ett relevant motargument som du bemöter på ett genomtänkt sätt. Din argumentation är väl genomtänkt.
Struktur/disposition
Inledning Argumentation Avslutning
Du har en röd tråd med fungerande inledning, argumentation och avslutning.
Du har en tydlig röd tråd, med tydlig inledning, bestämd argumentation och medveten avslutning.
Du har en tydlig röd tråd med tydlig och intresseväckande inledning, bestämd argumentation och medveten avslutning. Du binder samman talets tre delar på ett naturligt sätt.
Språk
Språket
Du använder mest ditt eget språk och inte dina källors språk.
Du använder helt ditt eget och ett till viss del varierat språk.
Du använder ett rikt och varierat språk.
Rösten
Du ger ett i huvudsak säkert och övertygande intryck genom ditt sätt att använda rösten.
Du ger ett relativt säkert och övertygande intryck genom ditt sätt att använda rösten som redskap.
Du ger ett säkert och övertygande intryck genom ditt sätt att effektivt använda rösten som redskap.
Kroppsspråk
Du ger ett i huvudsak säkert intryck genom ditt kroppsspråk.
Du ger ett säkert intryck och du förstärker ditt tal med hjälp av ditt kroppsspråk.
Du ger ett säkert och övertygande intryck och du förstärker ditt tal med hjälp av ditt kroppsspråk.
Retoriska grepp
Du använder dig av ett eller ett par retoriska grepp.
Du använder dig av flera retoriska grepp.
Publikkontakt
Ögonkontakt Bemötande av publiken
Du är förberedd, utgår från ditt manus och har ibland ögonkontakt med publiken.
Du är väl förberedd, vågar släppa ditt manus och talar relativt fritt. Du har god ögonkontakt med publiken.
Du är väl förberedd, talar nästan helt fritt och har mycket god ögonkontakt med publiken.

Sv SvA
Argumenterande tal - lärandematris för själva texten

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Tes, fakta, exempel
Du presenterar en tes. Din presentation innehåller fakta och exempel som är relevanta för ditt ämne
Du presenterar en tydlig tes. Du ger en kort bakgrund till ditt ämne. Din presentation innehåller fakta och exempel som relevanta för ditt ämne.
Du presenterar en tydlig tes. Du ger en utvecklad bakgrund till ditt ämne. Din presentation innehåller fakta och flera exempel som relevanta för ditt ämne.
Argumentation
Argument och motargument
Du har ett par tydliga och relevanta argument. Du har ett relevant motargument som du bemöter på ett relativt bra sätt.
Du har några tydliga och relevanta argument. Du har minst ett relevant motargument som du bemöter på ett relativt genomtänkt sätt. Din argumentation är relativt genomtänkt.
Du har flera tydliga och relevanta argument Du har minst ett relevant motargument som du bemöter på ett genomtänkt sätt. Din argumentation är väl genomtänkt.
Struktur/disposition
 • Sv  E 9
Du har en röd tråd med fungerande inledning, argumentation och avslutning.
Du har en tydlig röd tråd, med tydlig inledning, bestämd argumentation och medveten avslutning.
Du har en tydlig röd tråd med tydlig och intresseväckande inledning, bestämd argumentation och medveten avslutning. Du binder samman talets tre delar på ett naturligt sätt.
Struktur
Styckeindelning och markering
 • Sv  E 9
Jag försöker dela in texten i stycken.
Jag använder för det mesta fungerande styckeindelning. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Jag använder styckeindelning på ett fungerande sätt. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Textbindning
 • Sv  E 9
Jag använder enkel textbindning genom sambandsord (t.ex. och, men, när).
Jag använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord (t.ex. eftersom, därför att). Jag skriver korta och långa meningar för att variera texten och skapa ett bra flyt.
Jag använder välutvecklad och varierad textbindning. Jag skriver korta och långa meningar för att medvetet variera texten och skapa tempo ett bra flyt.
Språk
Meningsbyggnad
 • Sv  E 9
Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt.
Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Ordval
 • Sv  E 9
Jag upprepar ibland ord och startar meningar på liknande sätt.
Jag använder ord som är passande till texttypen och varierade. (Meningarna börjar på olika sätt. Orden som jag använder passar ihop med textens innehåll.)
Jag använder ord som är passande till texttypen och varierade så att texten blir nyanserad och detaljrik. (Meningarna börjar på olika sätt. Orden som jag använder passar ihop med textens innehåll.)
Skrivregler
Skiljetecken
 • Sv  E 9
Jag använder oftast stora skiljetecken (punkt, kommatecken, utropstecken och frågetecken) på ett fungerande sätt.
Jag använder skiljetecken på ett fungerande sätt.
Jag använder skiljetecken på ett väl fungerande sätt (t ex kommatecken vid en inskjutande bisats).
Stavning
 • Sv  E 9
Jag gör vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Jag gör få stavfel.
Jag gör ytterst få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: