Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2

Skapad 2019-08-24 18:16 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Syfte Undervisningen syftar till att utveckla följande förmågor: Formulera sig i tal och skrift. Läsa och förstå olika typer av texter. Använda enkla stavnings- och grammatikregler. Aktiviteter/så här ska vi arbeta Läsa träna att läsa olika slags texter lässtund varje dag läsa högt i par och i grupp boktips och recensioner deltagande under hösten i Läskampen lyssna på högläsning Läsfixarna läsa och svara på frågor Skriva skriva meningar handstilsövningar skriva enkla texter på i-Pad skriva olika slags texter, t.ex. berättande texter, faktatexter, instruerande texter (förklara i skrift t.ex. hur du bakar en kaka) läsa och ge respons på andras texter kombinera text och bild - förstärka din text med bilder träna stavning - enkla stavningsregler och vanligt förekommande ord Tala och lyssna samtala och diskutera om vardagliga ämnen berätta om olika saker lyssna och återberätta saker delta i enkla dramatiseringar ge och ta enkla muntliga instruktioner
Grundskola 2 Svenska
I år 2 kommer vi att arbeta vidare med din läsning så att du får ett ännu bättre flyt och blir mer säker i din läsning. Du kommer att få läsa olika typer av texter. Vi kommer att träna på att förstå och diskutera innehållet i texterna genom att lära oss om olika läsförståelsestrategier. Du kommer att få skriva olika typer av texter där du övar på språkets struktur, stavningsregler samt enkel grammatik. Du ska få öva dig på att ge och ta muntliga instruktioner samt att göra en muntlig presentation inför dina klasskompisar.

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att utveckla följande förmågor:

 • Formulera sig i tal och skrift.
 • Läsa och förstå olika typer av texter. 
 • Använda enkla stavnings- och grammatikregler. 

Så här ska vi arbeta

Läsa

 • träna att läsa olika slags texter
 • lässtund ofta
 • läsa högt i par och i grupp
 • boktips 
 • lyssna på högläsning
 • läsa och svara på frågor

Skriva

 • skriva meningar
 • handstilsövningar
 • skriva enkla texter på i-Pad
 • skriva olika slags texter, t.ex. berättande texter, faktatexter, instruerande texter
 • läsa och ge respons på andras texter
 • kombinera text och bild -  förstärka din text med bilder
 • träna stavning - enkla stavningsregler och vanligt förekommande ord

Tala och lyssna

 • samtala och diskutera om vardagliga ämnen
 • berätta om olika saker
 • lyssna och återberätta saker
 • ge och ta enkla muntliga instruktioner

Så här visar du dina kunskaper

 • Genom att läsa högt och återberätta för lärare.
 • Genom att läsa text och svara på frågor om innehållet.
 • Genom att skriva olika typer av texter.
 • Stavningstester.
 • Rita en bild efter en muntlig instruktion.
 • Genom att göra en enkel muntlig presentation. 

 

Uppgifter

 • Kapitel 1- Resande nallar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: