Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Åk 4

Skapad 2019-08-24 19:47 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Engelska
Vi tränar förmågorna att tala, förstå, läsa och skriva engelska.

Innehåll

Syfte (Lgr-11)

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakt och större förståelse för olika sätt att leva.
Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Centralt innehåll (Lgr-11)

Vi tränar förmågan att:
- prata om ämnen som är välbekanta för eleverna t.ex familjen, hobbies och aktiviteter, djur etc. 
- prata om åsikter, känslor och erfarenheter
- tala med ett tydligt uttal
- lyssna till och förstå tydlig talad engelska från olika medier
- läsa och förstå olika former av texter 
- använda grammatiska strukturer
- stava engelska
- förstå fasta språkliga strukturer i den engelska språket
- skriva olika typer av texter
- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar

Innehåll

Vi arbetar med läromedlen Champ 4 Textbook. Vi kommer ha glosläxa varje vecka samt förhör på dessa (Tisdagar). Förutom detta kommer vi arbeta med muntliga övningar där vi tillsammans tränar oss på att tala. På lektionen pratar vi på engelska.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- förstå tydligt talad engelska
- tala engelska så att andra tydligt kan förstå dig
- läsa och förstå engelska texter
- skriva fraser, meningar och andra texter så att andra kan förstå
- använda grammatiska strukturer
- stava engelska
- använda strategier för att underlätta förståelsen när du hör talad engelska eller själv läser engelska texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: