Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material

Skapad 2019-08-24 20:23 i Hälsinggårdsskolan Falun
Planering för ämnesövergripande arbetsområde i kemi och teknik.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Planering för arbetsområdet material inom kemi.

Innehåll

Enligt kursplanen ska varje elev genom undervisningen i ämnet kemi ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

 

I detta arbetsområde kommer vi speciellt att arbeta med:

 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning
 • Ord och begrepp inom kemi
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser.

 

Mål för området

Inom detta område kommer du att få lära dig mer om olika material som används för att konstruera olika produkter.

Du kommer också att få lära dig om materialens egenskaper och hur de används för att tillverka olika saker.

Du får även lära dig om källsortering samt hur saker kan återvinnas, återanvändas och materialåtervinnas samt begreppet livscykelanalys.

 

Arbetsformer och bedömning

I detta område kommer vi att ha genomgångar och titta på film. Vi kommer att arbeta med frågor ur boken, både enskilt och i grupp. 

Det som bedöms är:

 • Nivån på det du diskuterar på lektioner
 • Din inlämning

Matriser

Ke
Material

Förnivå
L
M
H
Begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Hållbar utveckling
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: