Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologins grunder "Livets myller"

Skapad 2019-08-24 21:02 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Biologins grunder år 7
Grundskola 7 – 9 Biologi
När vi jobbar med arbetsområdet Biologins grunder kommer vi att ta reda på vad som är utmärkande för liv och hur man kan sortera livet i olika grupper. Vi kommer även att prata om artbegreppet - vilka djur kan får ungar tillsammans?

Innehåll

 
 

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • Du känner till grunddragen i livets utveckling.
 • Du känner till vad som är en levande organism.
 • Har kännedom om hur celler är byggda och hur de fungerar.
 • Utvecklar kunskap om indelning av olika djurgrupper från urdjur till ryggradsdjur
 • Utvecklar förståelse om fotosyntes och cellandning och förstår att solljus och vatten är en viktig del för allt liv på jorden.
 • Du kan använda ett mikroskop

Du kommer utveckla förmågan:

 • att lyssna, förklara och diskutera
 • att uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier
 • att beskriva och förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv

 Så här ska vi arbeta...

Vi kommer att:

¤ Laborera

¤ Göra fältstudier/undersökningar utomhus

¤ Titta på celler i mikroskop

¤ Ta reda på vad Carl von Linné och Charles Darwin blev kända för.

¤ Ha läxförhör 

Viktigt att kunna till läxförhöret v. 37
Läs s.16-17, s.20-21 och s. 24
Vad är typiskt för liv? s. 16 
Cellernas uppbyggnad (djurcell, växtcell) s. 17 + anteckningar
Fotosyntesen s. 76-77 (anteckningarna)
Vad är en art? Vad är en hybrid? s.21
Öva gärna på frågorna ”minns du” i grön ruta på s.25

 

 

Det här kommer du få undervisning om:

 • Vad liv är
 • Vetenskapsmän
 • Olika typer av celler
 • Organismernas stamträd
 • Olika djurgrupper
 • Fotosyntesen och cellandning
 • Bakterier

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 

 • Följer, förstår och deltar i naturvetenskapliga samtal och diskussioner
 • Uttrycker tankar och frågor med hjälp av begrepp och modeller från biologin.
 • Dra slutsatser utifrån naturvetenskaplig fakta.

 

För att bli godkänd på detta arbetsområde krävs att du:

 1. Vet vad som menas med ordet biologi (s.14)
 2. Vet vad som symboliserar ett liv (s. 14-17 + ant.)
 3. Har insikt i hur organismernas stamträd är uppbyggt (stencil)
 4. Kan förklara varför Darwin och Linné är två viktiga vetenskapsmän och hur deras upptäckter har påverkat oss idag (s. 18-24 + egna anteckningar)
 5. Översiktligt kan berätta hur art, släkte och familj hör ihop (s. 20)
 6. Känner till vad en hybrid är samt kunna ge exempel på en sådan (s. 21)
 7. Kan likheter och skillnader mellan djurceller och växtceller samt hur de är uppbyggda och fungerar (anteckningar)
 8. Resonerar om goda och onda bakterier (sid. 28-31)
 9. Känner till att alla djur är sorterade i två stora grupper: ryggradsdjur och ryggradslösa djur samt i olika djurgrupper.
 10. Känner till 5 djur som är ryggradslösa och 5 djur som har ryggrad samt veta två viktiga fakta om den djurgrupp som djuret tillhör
 11. Utvecklar förståelse om fotosyntes och cellandning samt förstår att solljus, koldioxid och vatten är en viktig del för allt liv på jorden (s. 75-77 + ant)

Uppgifter

 • Biologins vetenskapsmän

 • Läxförhör

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: