Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora och små tal, Kappa 9 ht 2019

Skapad 2019-08-24 22:07 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Matematik
Vi arbetar med stora och små tal, negativa tal, potenser och prioriteringsregler.

Innehåll

Målet med kapitlet...

När du är klar med kapitlet skall du kunna....

 • förstå hur vårt talsystem är uppbyggt och kunna göra beräkningar med både positiv och negativa tal
 • skriva och göra beräkningar med tal i potensform
 • använda några prefix för stora och små tal
 • använda samband mellan kvadraten på ett tal och kvadratroten ur ett tal samt göra beräkningar med kvadrattal och kvadratrötter.

 

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi arbetar med

 • Talsystemet
 • Beräkningar med decimaltal
 • Prioriteringsregler
 • Negativa tal
 • Potenser, tiopotenser, grundpotensform och prefix
 • Kvadrattal och prefix

Hur?

Vi kommer dels att arbeta med uppgifter i din lärobok, grundkursen, som alla arbetar med, Kurs 1 (grön) som är lätt och passar dig som tycker att grundkursen är svår och behöver träna mera, samt Kurs 2 (röd) för dig som snabbt blir klar och behöver mer utmaningar. 
Vi kommer också att arbeta med gemensamma uppgifter och olika gruppuppgifter.

I flödet i Classroom kan du också ta del av det vi gått igenom under lektionerna.
I Elevwebben kan du titta på teorifilmer som går igenom de olika momenten.

Du planerar själv vad du vill arbeta med hemma varje vecka. Räkna med att lägga ner mellan 30 och 60 minuter hemma varje vecka.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Planering

Område/Undervisning
Grundkurs
Kurs 1
Kurs 2
Detta måste du minst lära dig
Arbeta också gärna med
35
Vårt talsystem
s 6-7
- Använda reella tal i vardagliga och matematiska situationer - Göra rimliga uppskattningar och jämföra storleken av reella tal
36- 37
Beräkningar
S 8-11
S 14-17
S 18-19
- Innebörden av multiplikation och division med tal mellan 0 och 1 - Fungerande metoder för att utföra beräkningar med tal i decimalform - Fungerande metoder för att utföra beräkningar med negativa tal - Prioriteringsregler
- Mer beräkningar med negativa tal och flera räknesätt
38-39
Potenser och prefix
S 20-27
S 14-17
S 40
- Sambandet mellan prefix och tal i grundpotensform - Tolka och skriva stora och små tal i grundpotensform
- Kvadrattal och triangeltal
40
Kvadrattal och kvadratrötter
S 28-32
S 38-39
S 40
- Sambandet mellan prefix och tal i grundpotensform - Tolka och skriva stora och små tal i grundpotensform - Utföra beräkningar med stora och små tal i grundpotensform
- Kvadrattal och triangeltal
41
Repetition och prov

Ma
Bedömning

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om vårt talsystem, potenser och prefix. Du använder dina kunskaper på ett i huvudsak fungerande sätt i situationer du känner väl till.
Du har goda kunskaper om vårt talsystem, potenser och prefix. Du använder dina kunskaper på ett bra sätt i situationer du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om vårt talsystem, potenser och prefix. Du använder dina kunskaper på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Metoder
Du väljer och använder i huvudsak fungerande metoder för att göra beräkningar med decimaltal, negativa tal och potenser med tillfredställande resultat.
Du väljer och använder ändamålsenliga metoder för att göra beräkningar med decimaltal, negativa tal och potenser med ett gott resultat.
Du väljer och använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att göra beräkningar med decimaltal, negativa tal och potenser med mycket gott resultat.
Problemlösning
Du löser problem i vardagliga situationer på ett i huvudsak fungerande sätt och väljer och använder strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du löser problem i vardagliga situationer på ett relativt väl fungerande sätt och väljer och använder strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du löser problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt och väljer och använder strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonemang
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Dina redovisningar går för det mesta att följa.
Dina redovisningar är mestadels klara och tydliga men kan vara knapphändiga. Det matematiska språket är acceptabelt.
Dina redovisningar är klara och tydliga. Det matematiska språket är korrekt och lämpligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: