Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges nationella minoriteter

Skapad 2019-08-24 23:14 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Samhällskunskap Svenska
Visste du att samer, judar, romer, tornedalingar och sverigefinnar tillhör Sveriges nationella minoriteter? Alla dessa minoriteter har ett eget språk, kultur och historia. För att dessa inte ska försvinna skyddas de nationella minoriteterna i Sverige med särskilda lagar.

Innehåll

Mål för elev

  • Utveckla sina kunskaper om svenska språkets historia och utveckling
  • Möta och bekanta sig med de nationella minoritetsspråken
  • Kunna använda begreppen minoriteter, ursprungsbefolkning, diskriminering och minoritetsfolk
  • Kunna berätta vilka de svenska nationella minoriteterna är
  • Kunna berätta varför de nationella minoriteterna i Sverige skyddas av lagar
  • Kunna berätta om de svenska nationaliteternas ursprung, historia och traditioner

Innehåll

Arbetsområdet kommer att handla om urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter och de nationella minoritetsspråken.

Genomförande

Filmer från "Studi" om Sveriges nationella minoriteter. Quiz efter varje videoklipp. Diskussioner i helklass och i grupp

Läsa tillsammans i "Upptäck samhälle" för att sedan arbeta i arbetsboken "Upptäck samhälle".

Genomgångar, Kahoot, Quizlet.

Ett grupparbete där ni fördjupar er i en av de nationella minoriteterna som ni sedan redovisar

 

Redovisning

Delta aktivt i diskussionerna

Er redovisning

Quizen

Instuderingsfrågorna

Elevinflytande

Gemensam tankekarta i början av arbetet. Under arbetet fyller vi på tankekartan. I slutet får alla ta del av den gemensamma tankekartan. Vi avslutar med en individuell utvärdering.

Matriser

Sv Sh SvA
Bedömningen gäller Sveriges nationella minoriteter

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Begrepp
  • Sh  E 6
Eleven kan använda sig av begreppen minoriteter, ursprungsbefolkning, diskriminering och minoritetsfolk i ett huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda sig av begreppen minoriteter, ursprungsbefolkning, diskriminering och minoritetsfolk på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan använda sig av begreppen minoriteter, ursprungsbefolkning, diskriminering och minoritetsfolk på ett väl fungerande sätt
Ämne
Information
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges nationella minoriteters historia, ursprung och traditioner.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges nationella minoriteters historia, ursprung och traditioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges nationella minoriteters historia, ursprung och traditioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: