Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2019-08-24 23:39 i Trönningeskolan Halmstad
Vårt arbetsområde inom tema vatten
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Ett arbete om vatten som omfattar både praktiskt och teoretiskt arbete.

Innehåll

Syfte

 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Kemi använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • NO
  Syfte - Kemi använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

 • NO 1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO 1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO 1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO 1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkreta mål

 
Du ska utveckla:
 • din förmåga att förklara och beskriva vattnets kretslopp
 • din förmåga att använda ord och begrepp som avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • din förståelse för vattnets betydelse för allt liv på jorden
 • din förmåga att delta aktivt i undersökningar och kunna dokumentera detta i text och bild

Arbetssätt och metod

Vi kommer att se film om vatten.

Vi kommer att prata om kretsloppet, vad är ett kretslopp?

Vi kommer att utföra gemensamma undersökningar.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

 

Bedömning

 • förklara ord och begrepp som avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • förklara vattnets betydelse för allt liv på jorden
 •  delta aktivt i undersökningar och kunna dokumentera detta i text och bild
 •  beskriva vattnets kretslopp

Dokumentation

Kunskapen dokumenteras i slutet av området i utvärderingsboken och under arbetets gång i NO-boken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Bedömning

Detta behöver jag arbeta mer med.
Detta kan jag.
NO
Förklara och beskriva vattnets kretslopp.
NO
Vattnets olika former.
NO
Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
Sv
Skriva en faktatext om vatten.
NO
Vet något som flyter och något som sjunker i vatten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: