Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2019-08-25 10:20 i Ankarskolan Varberg
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer arbeta med argumenterande texter och använda boken "Klara svenskan". Vi kommer läsa olika typer av argumenterande texter och du kommer få skriva en egen argumenterande text.

Innehåll

Syfte och mål

I svenskan får du träna på att utveckla förmågan att:

- läsa argumenterande texter och förstå hur den argumenterande texten är uppbyggd.

- hitta åsikten i en text: vad någon tycker och tänker.

- hitta argument som förklarar åsikten: varför personen tycker som den gör.

- använda olika bindeord i rätt sammanhang.

- sammanfatta det viktigaste i det du läst.

- skriva en tydlig rubrik, inledning, åsikt, argument och avslutning.

- muntligt presentera din argumenterande text.

 

Arbetsgång

Vi kommer att:

Arbeta enskilt, i par och hela klassen tillsammans.

- läsa olika argumenterande texter samt gemensamt diskutera dessa.

- göra olika övningar där du ska träna på att formulera egna rubriker, inledningar med bakgrund och åsikter, några argument med bindeord och     
  avslutningar med sammanfattning.

- skriva enskilda argumenterande texter där du själv ska komma på ett eget ämne samt skriva texten utifrån den givna strukturen som kännetecknar en argumenterande text.

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar m.m.

- den skriftliga inlämningsuppgiften: att skriva en argumenterande text.

- din muntliga framställning av din text.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: