Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS- Teknik åk 2

Skapad 2019-08-25 10:36 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska Teknik
Teknik finns överallt! Det finns teknik i både stora saker som båtar och broar. Teknik finns också i små saker som nycklar och blyertspennor. Under det här temat kommer du få lära dig vad teknik är, hur föremål fungerar och hur de används. Du kommer att få skriva förklarande texter om varför de finns och hur de fungerar. Du kommer också få fundera på hur olika tekniska lösningar kan utvecklas vidare och se ut i framtiden, samt hur de utvecklats från förr. Slutligen ska du och dina klasskompisar få prova på att göra egna konstruktioner som innehåller tekniska lösningar.

Innehåll

Arbetsområde:

(UR Play - Mitt liv som grej)

Under detta tema vill vi utveckla ditt intresse för teknik och din förmåga att ta dig an tekniska utmaningar på ett medvetet och nyskapande sätt. Du kommer bland annat att utveckla dina kunskaper om tekniken i vardagen och lära dig nya ord och begrepp. Du kommer även att få nya kunskaper om hur man kan lösa olika problem med hjälp av teknik.

Mål för eleven:

Efter detta tema:

 • kan du ge exempel på tekniska lösningar i din omgivning och förklara varför de finns och hur de fungerar.
 • kan du resonera om hur man kan utveckla olika tekniska lösningar.
 • kan du skriva enkla förklarande texter.
 • har du fått prova på att skapa egna konstruktioner och välja lämpligt material.Arbetssätt:

Under temat kommer vi att: 

 • samtala om vad teknik är.
 • lära oss ord och begrepp från teknikens värld.
 • se film om olika tekniska lösningar; UR "Mitt liv som grej".
 • skriva förklarande texter om olika tekniska lösningar.
 • prova att använda några tekniska lösningar i praktiken.
 • göra egna konstruktioner. 

Redovisning/bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • i samtal ge exempel på tekniska lösningar i din vardag.
 • i skrift och bild ge exempel på hur du vidareutvecklar en teknisk lösning.
 • skriva en förklarande text med eller utan hjälp av stödord.
       

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  SvA  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3

Matriser

Sv Tk SvA
DS Tema: Mitt liv som grej

Har ej deltagit eller gjort uppgiften
Påväg att uppnå målet.
Har uppnått målet
Teknik
Jag deltar i vårt gemensamma undersökande av olika vardagliga föremål.
Teknik
Jag gör tillsammans en kompis en skiss och utifrån denna en egen konstruktion.
Teknik
Min och min kompis konstruktion har en rörlig funktion.
Svenska
Jag följer de instruktioner som ges.
Svenska
Jag kan skriva en enkel förklarande text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: