Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Formula 4 kap 6 Skala

Skapad 2019-08-25 10:39 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Mål för Prima Formula 4 kapitel 6.
Grundskola 4 Matematik
Du kommer genom att arbeta med Prima Formula 4, få möjlighet att träna dina matematiska färdigheter gällande skala och storlek.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Utveckla dina matematiska färdigheter, se matris.

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygstegen.

Så här kommer vi att arbeta...

 • Matematikboken
 • Matematiska diskussioner 
 • Genomgångar

Detta ska bedömas...

Matrisen är en checklista för matematiska färdigheter efter att ha arbetat med kapitel 6 i Prima Formula 4.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Diagnos 6 årskurs 4

På väg
Kan
Använda skala
Se samband mellan skala och storlek
Använda skala och mönster på figurer
Motivera val av strategier vid problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: