Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vecka 34-35

Skapad 2019-08-25 10:42 i Borrby skola Simrishamn
Grundskola F Matematik
Nu ska vi lära känna Skatan Sally! Med henne ska vi träna på olika lägesbegrepp - framför, bakom, höger, vänster osv - och samtidigt utveckla vår grov- och finmotorik samt träna några av våra sinnen - känsel, hörsel och syn.

Innehåll

Syfte & förmågor som ska tränas:

 •  Du ska utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva din omvärld.
 • Du ska utveckla din förmåga att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem.

 

Det här ska du lära dig:(centralt innehåll) 

 •  Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  • Vi ska fokusera på begreppen - framför, bakom, under, över, höger, vänster, på och i.

 

Arbetssätt:

 • Pussel - Tangram
 • Bygga figurer utifrån muntliga instruktioner
 • Rita en bild utifrån muntliga instruktioner
 • Samarbetsövningar
 • Enskilda uppgifter i boken
 • Uppgifter i lärpar och lärgrupp
 • Orientering

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: