Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik och historiebruk

Skapad 2019-08-25 11:02 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 8 Historia Samhällskunskap
I dagens samhälle möts vi av ett ständigt informationsflöde. Det gör det allt viktigare för ungdomar att lära sig att förstå huruvida de kan lita på en källa eller inte. I detta sammanhang har historia också en stor roll, då historia kan användas i många olika syften. Det finns tillfällen då historia används för att föra fram information om något eller till att försöka övertala någon om en politisk ståndpunkt. I detta moment kommer vi att utveckla våra kunskaper i att undersöka historiska källor samt analysera på vilket sätt historia används.

Innehåll

Innehåll

 

Tid: v. 45-49

 

Undervisningen – så här kommer vi att arbeta (se lektionsupplägg längre ned)

 • Gemensamma diskussioner i par och helklass kring källkritik och historiebruk
 • Genomgångar av källkritik och historiebruk
 • Filmvisning
 • Genomgångar om upptäcktsfärder, triangelhandeln och kolonialism (textläsning samt begrepp)
 • Eget arbete med en tabell om kolonialism
 • Jobba med instuderingsfrågor i boken

 

Material vi kommer att använda oss av:

Filmklipp - kolonialismen, triangelhandeln

Material med övningar på källkritik och historiebruk 

Läroboken, Fundament historia 7, s. 123-144

 

Bedömning – så här kommer dina kunskaper att bedömas

Din lärare kommer att bedöma utifrån kunskapskraven på följande arbeten:

Muntliga diskussioner i par och helklass

Övningar i källkritik och historiebruk

läxförhör - upptäckarna och kolonialism

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9

Matriser

Hi Sh
Källkritik och historiebruk

E
C
A
Källkritik
Att bedöma trovärdighet och relevans av historiska källor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiebruk
Att analysera hur historia används
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Begreppsanvändning
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: