Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Engelska, Spotlight 4 ht 2016

Skapad 2019-08-25 11:17 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Engelska
Unit 1-3 Under hösten kommer vi att arbeta utifrån boken Spotlight 4 som har fokus på Storbritannien vi kommer att läsa många varierande texter, diskutera, jobba enskilt och i grupp. Varje kapitel (Unit)...

Innehåll

Unit 1-3


Under hösten kommer vi att arbeta utifrån boken Spotlight 4 som har fokus på Storbritannien vi kommer att läsa många varierande texter, diskutera, jobba enskilt och i grupp. Varje kapitel (Unit) tar upp olika ämnen, färdigheter och grammatiska övningar. 

 

 

 

Undervisning


Vi kommer att jobba utifrån textboken Spotlight 4 och dess tillhörande material. Vi arbetar med att läsa, skriva, tala och lyssna.

Följande delar utvecklar varje del:

Läsa: Kunna läsa och tillgodogöra dig det viktigaste i de texter som kapitlet tar upp. Du övar uttal och förståelse för det du läser.
Skriva: Kunna göra dig förstådd i skrift i enkel form för att meddela något. Lära dig och förstå den grammatik vi arbetar med.

Tala: Kunna ställa frågor och svara på frågor på engelska. Kunna delta i samtal som rör det kapitel vi läser.

Gruppövningar/parövningar.

Muntliga redovisningar

Lyssna: Lyssna på hörövningar. Lyssna på när klasskamraterna eller läraren berättar och för en dialog med dig.

Vi arbetar med olika kapitel i läroboken "Spotlight 4" där du kommer att få läsa och skriva olika typer av texter. Du kommer att få lyssna på talad engelska genom olika typer av hörövningar. Vi pratar också mycket engelska på lektionerna.

I samband med kapitlet kommer du också att ha läxa. Läxan innebär göra övningar i workbook, kunna läsa och översätta texten samt arbeta med grammatiken. När du gör det övar du och befäster delarna läsa, skriva, tala och lyssna och utvecklar hela tiden ditt ordförråd.

 

 

Bedömning

Förmågor och kunskaper kommer att bedömas. Vi utgår från det centrala innehållet i arbetsområdet samt gällande kunskapskrav för ämnet och årskursen.I bedömning kommer vi att titta på

Hur eleven arbetar i klassrummet och utför de uppgifter hon/han får.

Hur eleven muntligt använder engelska och tar sig an uppgifter och instruktioner på engelska. Prov och läxor är en annan del av bedömningen.

 

Bland annat ska eleven kunna:


Tala om ålder (1-20)
Beskriva människor och föremål
Berätta vad du gör i veckan
Fråga vad någon gör
Berätta om något som finns i ditt hem
Fråga om telefonnummer
Tala om yrken och arbetsplatser
Be att få något att äta
Fråga vad något kostar
Berätta vad någon tycker om
Tala om vad någon gör

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: