Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TAL åk 7

Skapad 2019-08-25 11:22 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Prio år 7, kap.2.
Grundskola 7 Matematik
Vi ska jobba med kapitel 2 i PRIO som handlar om Tal. I det här kapitlet repeterar vi hur tal och räkning fungerar med de fyra räknesätten. Vi lär oss också mer om multiplikation och division, och hur vi kan räkna snabbt när vi till exempel är och handlar.

Innehåll

Mål

Begrepp att arbeta med under kapitlet:

 • siffra, tal
 • positionssystem
 • hela tal
 • decimal
 • addition, term, summa
 • subtraktion, term, differens
 • multiplikation,faktor, produkt
 • division,täljare, nämnare, kvot
 • prioriteringsregler
 • udda tal, jämna tal
 • sammansatta tal, primtal
 • faktorträd
 • avrundning, närmevärde
 • överslagsräkning

Arbetsgång

 • Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
 • Enskilt och parvis arbete i Prio kap.
 • Begreppstest
 • Kapiteltest
 • Skriftligt prov

Bedömning

 • Dina kunskaper om begrepp och samband mellan begreppen
 • Din förmåga att välja metod och hur väl metoderna genomförs
 • Hur du för ett resonemang. Kvalitet på slutsatser och analyser
 • Kvalitet på kommunikation/redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: