Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia 7D

Skapad 2019-08-25 11:29 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola 7 Fysik
Vad är världen uppbyggd av? Hur vet man vilka föremål som flyter? Vad händer när vatten kokar? I detta avsnitt lär vi oss om materia, atomer, densitet och fasövergångar.

Innehåll

Ämnesmål till dig som elev

Efter avslutat område är målet att du vet mer om

 • vad som menas med materia
 • några olika sätt att dela in materia
 • hur man använder begreppen tyngd och massa, och vilka enheter man använder för dessa
 • vilka faser materia kan vara i
 • vad som menas med densitet
 • hur man kan bestämma densitet för ett ämne
 • atomens byggnad
 • vad som menas med atom, molekyl, grundämne och kemisk förening

Arbetsformer

Du kommer att få utveckla dina förmågor genom

 • genomgångar
 • diskussioner 
 • laborationer (planering, genomförande, utvärdering)
 • filmer
 • egna uppgifter, t ex instuderingsfrågor

Bedömning

Dina kunskaper inom området kommer att bedömas genom

 • diskussioner 
  • beskriva tänkbara konsekvenser
  • förklara naturvetenskapliga begrepp och modeller
 • laborationer
 • inlämningsuppgifter
 • prov

Uppgifter

 • Laboration - Densitet

 • Prov materia torsdag 21/11

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: