Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näthandel 1

Skapad 2019-08-25 11:39 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Näthandel
Näthandel omfattar försäljning av både varor och tjänster. Näthandeln är oberoende av tid och plats, alltid tillgänglig och därmed ett effektivt och resurssnålt sätt att sälja varor och tjänster. Ämnet näthandel behandlar näthandel mellan företag och företag, mellan företag och den enskilda kunden samt mellan privatpersoner.

Innehåll

Såhär ska vi arbeta med kursen

* Huvuddelen av kursen är förlagd på APL-platsen där följande självvärderingsunderlag används. Både uppgifterna och situationsbeskrivningarna är kopplade till det centrala innehållet i Skolverket.

 

ARBETSUPPGIFTER

(självvärdering som underlag för diskussion)

 

Svårighet

1-Enkel situation

2-Lite svår

3-Svår

Frekvens

1-Utfört enstaka ggr

2-Utfört några ggr

3-Utfört flera ggr

Självförtroende

1-Osäker

2-Ganska säker

3-Säker

4-Säker i NYA situationer

Jag hanterar sociala medier i marknadsföringssyfte på min arbetsplats

 

 

 

Jag marknadsför varor på företagets webbsida/vet hur marknadsföringen där hanteras/görs

 

 

 

Jag instruerar en kund hur den kan handla önskad vara via företagets webbshop via exempelvis sin smartphone

 

 

 

Jag kan arbeta i/redigera i webbshopen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIONER

(självvärdering som underlag för diskussion)

 

K                                      J                                                                                                             

Jag lyssnar noga när min handledare ger mig instruktioner

 

Om det, efter handledarens instruktion behövs, så ställer jag fler frågor till handledaren innan jag påbörjar arbetet

 

Jag tar ofta initiativ till att utföra enklare arbetsuppgifter

 

Jag känner till vilken målgrupp som företaget främst riktar sig åt i dess näthandel

 

Jag känner till vilka olika sätt kunden kan betala på i webbshopen

 

Jag vet vilken programvara företaget använder sig av i dess webbshop

 

Jag arbetar enligt gällande lagstiftning

 

Jag tänker på säkerhet i arbetet med näthandel

 

Jag är medveten om näthandelns miljöpåverkan, exempelvis transporter och logistik

 

 

 

Ur Skolverket:

Mål - Syfte och centralt innehåll

Syfte

 1. Kunskaper om näthandel samt om verksamheters etablering och marknadsföring på internet.
 2. Kunskaper om hur ny teknik används och anpassas till näthandel.
 3. Kunskaper om hur sociala medier används i marknadsföring.
 4. Kunskaper om säkerhetsfrågor, betalningssystem samt konsumentens och handelsföretagens rättigheter och skyldigheter när näthandel bedrivs.
 5. Kunskaper om transportlösningar och miljökonsekvenser vid olika former av varutransporter.
 6. Förmåga att skapa webbplatser, både med och utan näthandelsalternativ, utifrån en affärsidé.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom näthandel.
 8. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och miljömedvetet sätt.
 9. Förmåga att granska olika affärsmöjligheter, produkter och tjänster utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter.

 

Centralt innehåll

 

 • Affärsidé och entreprenörskap inom näthandelsområdet.
 • Teknikutveckling, till exempel köp via mobiltelefon.
 • Sociala medier i marknadsföringsyfte.
 • Målgrupper, konkurrensmedel och kundanpassning.
 • Marknadsföring på internet.
 • Betalningssätt och betalningssystem.
 • Programvaror och annan utrustning för webbplatsproduktion.
 • Publiceringsverktyg för webbplatser på internet.
 • Enkel näthandelsplats på internet, till exempel webbplats med möjlighet för kunden att beställa varor eller tjänster via formulär.
 • Lagstiftning och säkerhetsfrågor.
 • Miljöaspekter, transporter och logistik.

 

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

* Skriftlig inlämningsuppgift (repetitionsfrågor kopplade till läromedelslitteratur)

* Muntliga redovisningar (på yrkesteorilektioner)

* Loggbok med kontinuerliga inlämningar kring olika frågeställningar (i LoopMe)

* Innehållet i trepartssamtalen med dig, din handledare och mig som lärare som ska utgå ifrån självvärderingen.

Uppgifter

 • Repetition kapitel , Nätet som handelsplats

 • Repetition kapitel 2, Att göra hemsidor för marknadsföring och handel

 • Repetition kapitel 3, Säkerhet på internet

 • Repetition kapitel 4, Förbered satsningen på näthandel

 • Repetition kapitel 5, Kunskap om kunden - nyckeln till framgång

 • Repetition kapitel 6, Att utforma en sajt

 • Repetition kapitel 7, Så marknadsför du nätbutiken

 • Repetition kapitel 8, Så skaffar du rätt näthandelslösning

 • Repetition kapitel 9, Planera logistiken

 • Repetition kapitel 10, Betalning och säkerhet

 • Repetiton kapitel 11, Lagstiftningen och integriteten

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: