Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egen ekonomi i familjen och i samhället

Skapad 2019-08-25 11:57 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Denna pedagogiska planering tränar två av de fem stora förmågorna: analysförmågan och den begreppsliga förmågan.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Får du veckopeng hemma, varför/varför inte? Skulle du kunna argumentera för för/nackdelar med veckopeng? Behöver man t.ex arbeta hemma för att få vecko-/månadspeng? Vad kostar en liter mjölk? Vad kostar ett bröd? Vad tror du att det kostade förr? Detta och mycket annat kommer vi att diskutera och undersöka framöver. På med detektivglasögonen, du ska ut och spana!

Innehåll

Målet med undervisningen är att: 

 • du ska utveckla din förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. 
 • du ska utveckla din kunskap och förståelse för ekonomi samt förstå och kunna använda ekonomiska begrepp.

 

Så här ska vi arbeta:

 • Du får en tydlig lektionsplanering och genomgång i arbetsområdet
 • Du får utgå från dina egna erfarenheter, även intervjua, och förförståelse.
 • Du får ta del av olika källor, som tex faktafilmer, serien "Här kommer kungen ", powerpoints och olika läromedel. 
 • Vi skapar tankekarta, enskilt och tillsammans. 
 • Du får ta del av lärarens genomgångar. 
 • Du får arbeta i grupp/par/enskilt 
 • Du får ha tankekartan och dina anteckningar till stöd vid skriftligt test.

 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du:

visar följande förmågor: 

ANALYSERANDE FÖRMÅGAN
Du ska visa varför, jämföra, finna olika lösningar, nämna för-och nackdelar och försöka se dessa ur olika perspektiv.

BEGREPPSLIGA FÖRMÅGAN
Du ska visa att du kan använda ekonomiska begrepp/ord/termer  i arbetsområdet. 

- se matris

Viktiga begrepp

 • Inkomst
 • Utgift
 • Skatt
 • Skuld
 • Lön
 • Bidrag
 • Lån
 • Konsumtion
 • Budget
 • Arbete
 • jämställdhet 
 • Samhälle 
 • Hushåll 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Ekonomi ht19

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
ANALYSERA
Reflekterar och beskriver samband (varför, jämför, lösningar, för-och nackdelar och vända och vrida för att se olika perspektiv) på individnivå, familjenivå och samhällsnivå utifrån ett ekonomiskt perspektiv.
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
beskriver enkla samband. ger få exempel på lösning. Kan uttrycka enkla för-och nackdelar
beskriver och förklarar förhållandevis enkla samband Redogör för för- och nackdelar med förslag på lösning.
beskriver och förklarar förhållandevis komplexa samband Beskriver tydligt för- och nackdelar med olika förslag på lösning.
beskriver och förklarar komplexa samband ur olika perspektiv Redogör för och förklarar, med väl underbyggda resonemang, för- och nackdelar med förslag på flera olika lösningar.
BEGREPPSLIG FÖRMÅGA
Har kunskaper om centrala ord och begrepp samt hur de används.
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Behöver stöd för att förstå och använda centrala ord och begrepp på ett fungerande sätt.
Har grundläggande kunskaper om centrala ord och begrepp samt använder dessa på ett i huvudsak fungernade sätt.
Har goda kunskaper om centrala ord och begrepp samt använder dessa på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper om centrala ord och begrepp samt använder dessa på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: