Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och algebra

Skapad 2019-08-25 12:55 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 9 Matematik
Kapitel 1 i matematik i åk 9 handlar främst om att räkna med bråk på olika sätt och att räkna med algebra och ekvationer.

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 Så här ska vi arbeta:

 

Varje vecka kommer vi att räkna två avsnitt i boken. För varje avsnitt ska ni räkna antingen gröna + blåa eller blåa + röda uppgifter. De gröna uppgifterna motsvarar E-nivå, de blåa uppgifterna C-nivå och de röda uppgifterna A-nivå.

 

Ni kommer i det här kapitlet att få undervisning om:

Hur man använder de fyra räknesätten när man räknar med bråk. Algebraiska uttryck, multiplicera in uttryck i parenteser, dela upp uttryck

i faktorer (faktorträd), ekvationer och problemlösning med ekvationer.

 

Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp med att lösa uppgifter. Vi kommer också att jobba med filmklipp och quiz från studi.se

Vi kommer att ha ett skriftligt prov när vi är klara med kapitel 1.

Vi kommer bedöma i unikum på vilket sätt du:

  • Använder matematiska begrepp
  • Beskriver med matematiska uttrycksformer
  • Använder uttrycksformer och begreppens relation
  • Väljer och använder matematiska metoder

 

(Dessa kunskapskrav finns i unikum under matematik.) 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: