👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 8 - Spanska Genomgång (Förra Årskurser)

Skapad 2019-08-25 16:02 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola F Moderna språk - språkval Modersmål
Under de första lektionerna kommer vi att göra en snabb genomgång inom några viktiga saker som ni har gått igenom under åk 7.

Uppgifter

  • Frågeord: Qué, Cómo, Dónde, Quién, Cuándo, Por qué

  • Así soy yo (självpresentation)

  • Frågeord: Qué, Cómo, Dónde, Quién, Cuándo, Por qué

  • Así soy yo (självpresentation)

Matriser

M2 Ml
Förenklad bedömningsmatris Spanska 7-9 (M2)

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
Du kan uttala enkla ord och meningar.
Du kan ställa några frågor och berätta något om dig själv och andra.
Du kan delta med egna ord i en dialog och beskriva något inom ett känt ämnesområde.
Du kan delta i enkla samtal, med enkelt sammanhängande tal och gott uttal. Du har ett varierat språk.
Lyssna och förstå
Förstå och tolka innehållet i talat språk
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan förstå tydliga presentationer, instruktioner och dialoger i lugnt tempo.
Du kan förstå huvuddragen i lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du kan återge helheten när språket talas tydligt. Du kan återge några väsentliga detaljer i det du hört.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
Du kan skriva enstaka ord och fraser.
Du kan skriva något om dig själv och andra.
Du kan kommunicera enkelt och sammanhängande genom meddelanden, frågor/svar och brev.
Du kan skriva något längre och mer detaljerat. Du behärskar språkreglerna och kan förbättra det du skrivit efter feedback. Du har ett varierat språk.
Läsa och förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan läsa och förstå enkla presentationer, instruktioner och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller översätta delar av texten.
Du kan sammanfatta innehåll i sin helhet. Du kan återge väsentliga detaljer i det du läst.
Kunskap om målspråksländerna
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där språket används
Du känner till något om ursprungslandet där språket talas.
Du kan säga några saker om landets vardagsliv och levnadssätt.
Du kan välja ur olika media och berätta något om vad du läst/hört om länder där språket talas.
Du kan säga något om målspråksländernas samhällsliv och kulturtraditioner och jämföra med ditt hemland.
Anpassning och strategier
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Du kan hälsa och anpassa frasen efter person.
Du kan välja och anpassa fraser ur olika media för att använda i eget tal och skrift.
Du ställer frågor, använder lexikon eller omformulerar dig när du inte kommer på ordet eller frasen.
Du använder språkliga strategier med gott resultat och anpassar språket till ett formellt och informellt sammanhang.