Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Ht19: Sverige - Vår natur

Skapad 2019-08-25 16:47 i Andersbergsskolan Halmstad
Arbete i boken "Sverige - Vår natur" av Roger Olsson och kringuppgifter och laborationer i form av "ekosfär". Även skrivuppgifter och tillkommer
Grundskola 4 Idrott och hälsa Kemi Svenska Svenska som andraspråk Biologi Fysik NO (år 1-3)
Under hösten kommer vi att lära oss mer om Sveriges natur och fauna. Vi kommer lära oss mer om skog, hav, sjöar och andra vattendrag och vilka växter och djur man kan återfinna här. Vi kommer även läsa om och utforska skogen i staden. Vi kommer att utföra laborationer och experiment tillsammans i klassen och vi kommer att samtala och diskutera ”livets cykel” i naturen.

Innehåll

Grovplanering

v.36-37  Sverige (introduktion i biologin)

Vi kommer att starta biologin med att diskutera vad biologi är och vilka typer av marker som finns i Sverige.

 

Viktiga ord: biologi -läran om livet

v.37-40  Hav och kust

 Vi kommer i den här delen lära oss om Sveriges kust. Vi kommer bland annat titta på en film om Östersjön och diskutera den.

 

Viktiga ord: Sötvatten, bräcktvatten, saltvatten, tång, alger, koraller, algblomning, plankton, snäcka och mussla

 

v.41-43 Åar och sjöar (vattnets kretslopp) (surt och basiskt (enkel kemisk reaktion))

 

Viktiga ord:

v.45-48  Skogen, Fotosyntes och ekosfär(laboration)

 

Viktiga ord: nedbrytare

 

v.50 Repetition  + test

 

Det kommer även göras utflykter under hösten där vi kommer utforska vårt närområde.

 

Detta ska vi arbeta med:

Vi ska läsa och undersöka natur och mark i Sverige. Vi kommer att läsa om och samtala om fotsyntesen, hur fiskar och andra djur fortplantar sig. Vi kommer att diskutera, samtala och läsa om hur vi kan använda naturen för att tillverka el. Vi kommer att ta reda på vad allemansrätt innebär och vilka typer av skogar vi har i Sverige. Vi kommer att prata om livets cirkel, från frö till växt och från ägg till öring. Vi kommer att utföra undersökningar och laborationer i och utanför klassrummet. Kan en växt överleva i ett slutet system? Varför är bin och andra insekter viktiga för växters reproduktion?

 

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att tillsammans läsa högt ur boken och diskutera och samla svåra ord och begrepp. Sedan kommer vi att svara på frågor i ett arbetshäfte. Vi kommer att genomföra laborationer och dokumentera dem efter ”H.u.r.s” (Hypotes, Undersökning, Resultat och Slutsats). Vi kommer att skriva om olika djur och presentera dem för varandra. Vi kommer även att titta på film på studi.se

 

Bedömning:

Sker kontinuerligt under lektionstid

Läxor

Test och skrivuppgifter

Delaktighet under lektionstid

 

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

* Mer om Sveriges natur och fauna och kunna ge exempel många exempel på vad som är typiskt för Sveriges natur.

* Berätta och förklara vad allemansrätten är.

* Berätta och förklara vattnets kretslopp.

* Berätta och förklara fotosyntesen.

* Förklara vad en art är och hur man kan dela in olika djur och växter i arter.

* Hur växter och djur fortplantar sig.

* Ha kännedom och förstå vad hållbar utveckling är och hur människan påverkar naturen.

* Arbeta och genomföra undersökningar med Hypotes, Undersökning, Resultat och Slutsats (H.u.r.s)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

NO Fy Sv Bi Ke Idh SvA
Biologi Ht19: Sverige - Vår natur

Introduktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt

Hav och kust

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Ny aspekt

Åar och sjöar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Ny aspekt

Skog och odlad mark

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: