👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Åk 6 - Champ 4A - 6B

Skapad 2019-08-25 16:50 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 6 Engelska
In the following chapters we will learn more about the danger about off-pist skiing. We will take a closer look at what India has to offer. We will become more confident when speaking and writing in English. We will also get better at understanding English and make ourselves understood.

Innehåll

Mål

Du ska:

 • kunna förstå tydligt talad engelska.
 • kunna kommunicera i tal och skrift.
 • kunna göra dig förstådd på engelska. 
 • kunna anpassa språket efter mottagare och sammanhang. 
 • kunna reflektera över livsvillkor och samhällsfrågor i olika sammanhang och i olika delar av världen där engelska används. 

Lektionsinnehåll

Vi kommer att:

 • arbeta i helklass, par, grupp och enskilt
 • läsa och lyssna på texterna i "Textbook"
 • arbeta med innehållet från "Textbook" på olika sätt, bland annat genom glosor och spel
 • lyssna på och skapa egna dialoger
 • titta på kortare filmer
 • göra olika övningar som tränar oss i tal och skrift, samt att vi förstår det vi hör och läser
 • läsa och utföra olika instruktioner
 • arbeta med skrivuppgifter tillhörande ämnet som tas upp i "Textbook" samt att skriva mindre texter på engelska
 • presentera ett ämne muntligt

Bedömning

Du får visa dina kunskaper genom:

 • det dagliga arbetet på lektionerna
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • arbete i par och grupp
 • redovisningar
 • skrivuppgifter

 

Uppgifter

 • The story of Lord Ganesh - vecka

 • The story of Lord Ganesh - vecka

 • Colourful India - vecka 47 & 48

 • Colourful India - vecka 47 & 48

 • The kiss of life-vecka 46

 • The kiss of life-vecka 46

 • Engelska vecka 43 - 45

 • Engelska vecka 43 - 45

 • Eng vecka 41-42 She was lucky

 • Eng vecka 41-42 She was lucky

Matriser

En
Engelska - åk 6

Bedömningen avser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
• Förstå tal
Insats krävs
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
• Förstå skrift
Insats krävs
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
• Redogöra, kommentera och agera
Insats krävs
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommen-tera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
• Välja och använda strategi
Insats krävs
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
• Välja och använda material
Insats krävs
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
• Formulera sig i tal
Insats krävs
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
• Formulera sig i skrift
Insats krävs
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
• Bearbeta och förbättra
Insats krävs
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
• Uttrycka sig muntligt
Insats krävs
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
• Uttrycka sig skriftligt
Insats krävs
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
• Strategi för interaktion
Insats krävs
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
• Kommentera och jämföra
Insats krävs
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områd-en där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.