👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2019-08-25 17:04 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Bild Teknik
Vi ska läsa om Nordens historia från istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att berätta om och jämföra de olika tidsepokerna. Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

Så här ska vi arbeta:

 • titta på filmer om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern 
 • läsa och skriva faktatexter om hur människorna bodde och levde under de olika tidsperioderna
 • göra en tidslinje
 • måla en hällristning
 • skapa en stenålsderskruka i lera
 • läsa berättelser från nordisk mytologi.
 • samla dina texter/alster i boken om Forntiden
 • ett besök på stenåldersmuseet i Landskrona

Detta ska bedömas:

 • Du kan skapa bilder med olika tekniker och material
 • Du kan skriva en enkel faktatext som innehåller ord och begrepp som är typiska för ämnet.
 • Du kan söka och använda information från faktabok/webbsida.
 • Du kan beskriva och ge exempel på hur vi kan se spår från forntiden
 • Du kan namnge de olika tidsepokerna - stenåldern, bronsåldern och järnåldern 
 • Du kan förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder
 • Du kan redovisa hur människor bodde och levde under de olika tidsepokerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3