Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter, om att minska olikheter i världen åk 6 ht 2019

Skapad 2019-08-25 17:11 i Högåsskolan Knivsta
Arbetsområde mänskliga rättigheter
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
För att alla på vår jord ska få ett bra, rättvist och värdefullt liv beslutade FN 1948 att införa de Mänskliga rättigheterna. 1989 kompletterades de med Barnkonventionen som skulle garantera att barn inte utsätts för kränkningar, våld eller annan illa behandling samt ger dem rättighet till frihet, trygghet och andra viktiga värden. Vi ska nu arbeta med dessa viktiga rättigheter! Vi kommer också arbeta med resursfördelning i världen och hur vi kan arbeta för ett mer hållbart samhälle.

Innehåll

Arbetsområdet

Vi kommer under 7 veckor arbeta med arbetsområdet mänskliga rättigheter och FN. Vi kommer att läsa, diskutera och arbeta praktiskt med olika övningar.Vi kommer komma in på fördelningen av resurser i världen, hur vi kan arbeta för en mer hållbar framtid. Under arbetets gång pratar vi också mycket om källkritik och massmedier. 

 

Vi avslutar arbetsområdet med att eleverna får diskutera olika dilemman i grupp. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

din förmåga att delta i diskussioner och samtal.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
SAMHÄLLSKUNSKAP, kunskapskrav Lgr 11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
Insats krävs
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska struktu­rer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i sam­hället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Insats krävs
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt
Insats krävs
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begrensar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begrensar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begrensar människors möjligheter att påverka.
analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
Insats krävs
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Insats krävs
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven vär­derar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
reflekterar över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Insats krävs
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Insats krävs
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära samman­hang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsproces­ser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
Insats krävs
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informa­tionens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: