Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Favoritmatematik 4A kap 1

Skapad 2019-08-25 17:25 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att arbeta med tal, talföljd, positionssystemet, de fyra räknesätten samt prioriteringsprincipen och att räkna med parenteser.

Innehåll

 

Vad ska vi lära oss?

 • olika matematiska begrepp som t ex. heltal, talföljd, positioner - ental tiotal hundratal tusental, prioriteringsprincipen, hälften, dubbelt, uttryck, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot
 • de fyra räknesätten (uppställning, kort division, skriftlig huvudräkning)
 • problemlösning - skriva uttryck om hur jag löser en uppgift.

 

Hur ska vi arbeta?

 • följa kapitel 1 i boken Favoritmatematik
 • lösa problem tillsammans i grupper 
 • ha genomgångar på tavlan 
 • ha praktisk matematik utomhus 
 • träna på matematiska begrepp 
 • träna på att förklara vad vi menar
 • läxor
 • små minidiagnoser

 

Hur visar ni att ni kan?

 • vara aktiv på lektionerna 
 • hinna med det som vi kommer överens om
 • göra och lämna in läxor i tid
 • förklara för någon annan hur ni tänker och resonerar
 • göra minidiagnoser

Matriser

Ma
Favoritmatematik 4A kap 1

Når målen
Lite osäker och behöver träna lite mer
Behöver träna mer
Talföljden
Kunna förstå och uppvisa talens följd genom att ”hoppa” på olika tallinjer, sätta ut tal på delvis uppmärkta tallinjer
Positionssystemet
Kunna positionerna ental, tiotal, hundratal och tusental. Kunna förklara och förstå att en nolla kan betyda mycket beroende på var i talet den står. Veta hur mycket tex siffran 6 i talet 7865 är värd
De fyra räknesätten
Kunna de fyra räknesätten samt begreppen som förklarar vilket räknesätt det gäller. Kunna räkna ut enklare tal och förklara hur man tänker.
Prioriteringsprincipen
Känna till vad prioriteringsprincipen betyder och vad det går ut på samt kunna göra enklare beräkningar med hjälp av denna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: