Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla Maskiner och mekanik

Skapad 2019-08-25 17:36 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Ett arbetsområde om mekanik och de enkla maskinerna.
Grundskola 5 – 6 Teknik
"Maskiner" uppfattas ofta som komplicerade apparater. Det behöver de dock inte vara. Vi använder de "Enkla maskinerna" dagligen, utan att tänka på det. Vilka är de Enkla maskinerna? Var hittar man dem? Hur fungerar de? Vad har de med mekanik att göra?

Innehåll

De Enkla maskinerna

Vi kommer under ca 5 veckor att studera mekanik och de Enkla maskinerna: Lutande planet, kilen, skruven, hävstången, hjulet och block/talja.
Vi undersöker hur de fungerar och var man kan hitta dem i omgivningen.
Vi lär oss mekanikens gyllene regel och undersöker artefakter som rör sig. Krafter, rörelser och olika sätt att överföra desamma.

Undervisning: Lärarledda genomgångar, diskussioner och undersökningar. Hemläxor
Filmer:
Enkla maskiner (13 min, SLI)
Eureka! 11-15 (Youtube)

Läsning:
Utdelat häfte
Utkik Teknik 4-6, sid 20-23 och 48-61

Lärandemål:
Efter det här arbetsområdet förväntas du kunna
- förstå och använda begreppen Enkla maskiner, lutande plan, kil, skruv, hävstång och hjul.
- Känna igen och identifiera enkla maskiner i din omgivning.
- Konstruera en maskin sammansatt av flera olika Enkla maskiner. 

Underlag för min bedömning:
Skriftligt test, praktiska moment/laborationer.
Genomförande av uppgiften "En onödig Maskin" (eller katapult)

Tidsplan:
v 35 Introduktion
v. 36 Lutande planet, Skruven och kilen. Mekanikens gyllene regel.
v. 37 Hävstången, hjulet och block & talja. "En onödig maskin"
v. 38 Mekanik - länkar, leder, spärrar, bromsar. Cykeln
v.39 prov. 
v. 40  Inlämning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: