Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sommar v.36 - v.39

Skapad 2019-08-25 18:12 i Enheten för flerspråkighet Ale
Tematiskt arbete, Sommar
Grundskola F – 6 Modersmål Svenska Svenska som andraspråk Engelska
Under året ska vi läsa sagor ,rita, leka , se på arabiska barnfilmer, arbeta med ipad och förbereda oss att lära känna till de söta arabiska bokstäverna genom att leka med bokstavsspel, men först och främst vill du berätta för oss vad du har gjort under sommaren? Har du haft en bra sommar?

Innehåll

Planering för arbetsområde....

 F-3 arbetar vi tematiskt och ämnesövergripande. Vi startar upp terminen med att arbeta med temat Sommar.

Sommaren kan vara underbart härlig, rolig och fantastisk men det kan också hända tråkiga saker. Under temats gång pratar, sjunger och målar vi om känslor. Hur känner du när du är glad, ledsen eller arg? Genom att utgå från känslor och färger skriver vi gemensamma och enskilda dikter.

Vi gör jämförelser mellan olika årstider och ser vad speciellt för sommaren. Det ger en känsla för tid, dåtid, nutid och framtid. Hur långt var sommarlovet? Förhoppningsvis tillräckligt långt för att hinna se och träffa många djur. I vårt tema lär vi oss mer om grodan och hur den utvecklas från ägg till färdig groda.

Under sommaren finns fjärilar, blommor och andra växter. Genom att studera dem lär vi oss om ordet symmetri och vad det betyder.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

I arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla

 • din förmåga att vara en bra lyssnare
 • din förmåga att arbeta och leka tillsammans med dina nya klasskamrater
 • din förmåga att uttrycka känslor
 • din uppfattning om tid
 • din skrivförmåga
 • din skapar lust

Bedömning

Alla elever i 1-2 deltar och bedöms efter målen. Detta gäller inte eleverna i förskoleklass.

Vi vuxna observerar under hela temats gång och du bedöms på hur väl du kan:

 • delta i diskussioner och lyssna på andra
 • samarbeta med dina kamrater
 • delta aktivt och visa intresse för arbetet
 • uttrycka/förklara din känsla för tid

Du kan visa dina kunskaper genom att berätta, rita, skriva med mera.

Du ska även kunna berätta kortfattat för en vuxen om temats innehåll och om vad du lärt dig. Du kommer att få veta vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare.

Undervisning

I det här temat kommer du att skriva dikter om sommaren; egna och tillsammans med dina klasskamrater. Då försöker vi att sätta ord på våra känslor. Du kommer att måla och rita bilder som passar till.

Till temat hör en liten sångbok som du kommer att färglägga. Vi tränar sångerna med hjälp av instrument och i kör. Vi känner efter hur det känns i kroppen när vi lyssnar på olika typer av musik. Genom att lyssna och måla till klassiskmusik skapar vi egna bilder. Var och en väljer färger och motiv utifrån den egna känslan av vad man hör.

Du kommer att få träna på engelska ord som har med sommaren att göra genom att sjunga, samla ord och leka. När vi jobbar med matematik tittar vi närmare på symmetri och tar reda på vad ordet symmetri betyder (två delar av en helhet är varandras spegelbilder). Genom att måla, klippa och klistra skapar vi egna symmetriska sommarbilder. Vi tittar också på symmetrin som finns i vår natur; blommor, fjärilar med mera. Du kommer att få skapa din egna bok om grodan. Vi ser på faktafilm, lär oss om grodans livscykel; från ägg till groda.

På idrottslektionerna leker vi lekar och gör övningar som tränar din förmåga att samarbeta med andra barn. Vi tränar också på att klättra, hoppa och krypa i vår nya motorikbana. Du kommer också att få prova på friidrott som till exempel längdhopp.

Vi studerar års hjul och ser hur årstiderna avlöser varandra och hur tiden går runt som i en cirkel precis som klockan. Genom att berätta och prata om vad vi gjorde igår, vad vi ska göra idag och vad som kommer att hända i morgon försöker vi att få en förståelse för tid.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Sh  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: