Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft

Skapad 2019-08-25 18:50 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 6 Fysik
I det här arbetsområdet ska vi arbeta med rörelse och kraft. Dagligen möter vi olika fenomen som vi kanske inte funderar på varför det blir som det blir. Varför faller stenen till marken när jag kastar den rakt upp i luften? Varför fortsätter den inte rakt ut i rymden istället? Varför kan man glida lång på isen med skridskor? Och kanske en funderare på varför farten helt plötsligt tar slut.

Innehåll

I arbetet kommer vi att experimentera med rörelse. Vi ska undersöka vad kraft är för något och om det finns olika former av krafter och rörelser. Vi ska även undersöka om det finns något motstånd som kan påverka kraften och rörelsen.

När vi är klar med arbetsområdet ska du kunna:

 • Förklara vad som menas med rörelse
 • Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
 • Förklara gravitationskraft med modell och exempel.
 • Förklara friktionskraft med exempel.
 • Förklara centripetalkraft med exempel

Begrepp som du ska kunna är:

 • acceleration
 • centripetalkraft
 • cirkelrörelse
 • friktionskraft
 • fritt fall
 • gravitationskraft
 • hastighet
 • kraft
 • motstånd
 • retardera
 • tidvatten
 • tyngdkraft
 • tyngdpunkt

Examinerande områden är:

Aktivt delta i diskussioner där du såväl pratar som lyssnar och kommer med egne inlägg.

Skapa egna planeringar och frågeställningar till undersökningar.

Redogöra för utförda undersökningar med hjälp av text och bild.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy

Matriser

Fy
Rörelse och kraft

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Undersökningar och exemplen
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Eleven kan med visst stöd förklara vad som menas med rörelse och kraft och visa genom enkla exempel
Eleven kan självständigt förklara vad som menas med rörelse och kraft genom varierande exemplen.
Eleven kan självständigt och tydligt förklara vad som menas med rörelse och kraft genom välutförda och varierande exemplen
Eleven kan självständigt och tydligt förklara vad som menas med rörelse. Eleven hänvisar även till vetenskapliga undersökningar i de exemplen denne använder sig av.
Naturvetenskaplig information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Dokumentation
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i din undersökning med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i din undersökning med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i din undersökning med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i din undersökning med hjälp av text och bild samt tar stöd från fakta och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: