👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema hösten åk 1

Skapad 2019-08-25 19:13 i Uggleskolan F-3 (Nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Nu har hösten kommit! Då är det dags för oss att ta reda på vad det är som händer på hösten. Varför ändrar träden färg? Vad gör egentligen maskar för nytta? Detta och mycket mer ska du få lära dig under detta tema. Häng med!

Innehåll

 

Mål

Du ska:

 • Kunna några kännetecken för årstiden höst
 • Kunna namnen på något lövträd och känna igen dess löv, blomma, knopp & frukt/bär/ollon
 • Känna till några enkla näringskedjor
 • Känna till några fakta om nedbrytare - maskar 
 • Kunna daggmaskens livscykel 

Arbetssätt

 • Samla och sortera löv
 • Se filmer
 • Läsa faktatexter
 • Undersöka vad som händer med föremål som grävts ner i jorden
 • Göra bilder och skriva texter som samlas till en bok
 • Skapande
 • Charader
 • Samla fakta om maskar
 • Beskriva en näringskedja
 • Eget arbete, pararbete och grupparbete

Redovisningsform

 • Muntligt berätta för en vuxen om de olika träden
 • Muntlig gruppredovisning om ett träd
 • I text och bild visa dina kunskaper om en viktig nedbrytare – daggmasken
 • I grupp visa och förklara en näringskedja

Bedömning

Vi bedömer din förmåga:

 • Att kunna namnen på några lövträd och känna till deras löv, knoppar, blomma & frukt/bär/ollon
 • Att kunna förklara en enkel näringskedja
 • Att känna till daggmaskens livscykel
 • Att kunna nämna några igenkänningstecken för årstiden höst

Reflektion

 • Vad har varit bra eller mindre bra med arbetssätten?
 • Vad har varit mest intressant att arbeta med?
 • Vad har du lärt dig?

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Bedömnningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Att kunna rita och berätta om en enkla näringskedja.
Du kan rita en enkel näringskedja med stöd av en vuxen.
Du kan rita och berätta om en enkel näringskedja.
Att kunna namnen på några lövträd och känna till deras löv, knoppar, blomma & frukt/bär/ollon.
Med hjälp av en vuxen kan du namnen på några lövträd och känner till deras löv, knoppar, blomma & frukt/bär/ollon.
Du kan namnet på fler lövträd och känner till deras löv, knoppar, blomma & frukt/bär/ollon. .
Att känna till daggmaskens livscykel.
Med stöd av en vuxen kan du berätta om daggmaskens livscykel.
Du kan med säkerhet berätta om daggmaskens livscykel.
Att kunna nämna några igenkänningstecken för årstiden höst.
Du kan nämna ett par igenkänningstecken för årstiden höst.
Du kan nämna flera igenkänningstecken för årstiden höst.
Att kunna några fakta om daggmasken.
Du kan nämna någon fakta om daggmasken.
Du kan nämna flera fakta om daggmasken.