👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insekter och djur ,upptäckta av barnen .

Skapad 2019-08-25 20:22 i Rindö förskola Vaxholm Stad
Projektplanering för olika områden
Förskola
I detta projekt arbetar vi kring att ta reda på fakta , samt samtala kring de upptäckter barnen gör av " insekter och djur ".

Innehåll

Varför?
 Vi har valt detta projekt som uppstartsprojekt på terminen, därför att vi sett att det fångat barnens intresse.

Barnen har hittat tex tvestjärtar och trollsländor ute , de har uppmanat att vi pedagoger och flera kompisar ska titta på vad de hittat.

Då har det fallit sig naturligt att prata om det . Men vad vet vi om djuren ? Vad vet barnen ?

 

Varför har vi valt detta område att undervisa kring? (Utgångspunkt)

Vad?
(Förståelse för, Fakta, Färdighet och Förtrogenhet)

Vi vill i detta projekt att barnen utvecklar sitt språk . Att samtala och  utrycka sig.

Vad vill vi att barnen ska lära sig?  Vi vill att barnen ska lära sig om insekter och djur i vår natur.

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Vi vill att barnen forstsätter att utveckla sin vetgirighet, sin lust att lära  och utvecklas.

Att ta reda på fakta om djuren.

Hur?  Undervisningstunderna kan ske  både spontant och planerat. Tex ute då vi upptäcker djur.

Det kan även ske planerat , tex att titta på insekter i lupp.

Samt samtala , ta reda på fakta om djur och insekterna.

Hur ska undervisningsstunderna se ut? De planerade undervisningstunderna planerar vi i mindre grupper.

 

När? Var? Vem/Vilka?
När i veckan erbjuder vi detta projekt? Vi erbjuder detta ca 1-3 ggr per vecka eller fler
Var ska vi vara? (Ute, inne, lokal)Vi kommer att vara både inne och ute, mestadels ute, där insekterna och djuren finns.
Vilka barn och pedagoger deltar? En av oss pedagoger och ca 4 barn i taget deltar , då vi planerat.

(Ev alla i storgrupp.) Om ej samtidigt så deltar alla barn vid olika tillfällen i detta.

(Vi tänker oss att vi även kan rita och skapa djur, vi vill vara lyhörda för barnen i detta ). 

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi?

Vilket reflektionsunderlag använder vi?Vi planerar att llägga upp detta på barnens lärloggar i Unikum

Hur ofta/med vilken frekvens? 1 tillfälle på Unikum till varje barn. Samt att dokumentera på dokumentationsvägg på avdelningen.
När ska det ske? ca 1 gång per vecka sätter vi upp dokumentation om ett djur i taget på  vår dokumentationsvägg.

Vem ansvarar? Lotta  ansvarar.
 

Utvärdering tillsammans med barnen:

Hur går vi tillväga? Vi tänker oss att vi  utvärderar detta genom samtal med barnen .

Vad tyckte de om detta ?  Minns de något om trollsländan och myran ?Finns det något mer som barnen  vill lära sig om insekter och djur ?

 

HUR  redovisar vi utvärderingen:  Vi planerar att göra en kort utvärdering som vi sätter upp på vår dokumentationsvägg.

 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
  Lpfö 18