Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2019-08-25 20:27 i Förskolan Linden Fristående förskolor
Barnen i gruppen leker med och utforskar vatten.
Förskola
Vi har valt att jobba med tema Vatten. Tanken är att knyta ihop ett tematiskt arbetssätt om vatten med vår NTA lådan om vatten. Vi tar hjälp av experiment, utforskande, matematik, språk, musik, skapande och naturvetenskap för att ge barnet en helhetssyn på sitt lärande.

Innehåll

 

Mål och syfte

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att till exempel experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten.
Under vårt arbete med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska och utmanas i sitt sociala samspel och vi ska följa barnen och vara medupptäckare.

Våra metoder

De metoder vi kommer använda oss av är följande:

*Experiment, utforskande, upptäckande med vår NTA låda (tema vatten).

*sånger, rim och ramsor om vatten.

*sagoberättande och drama om vatten.

*lek med vatten i olika former, som regn, snö och is. 

*Skapa med vatten. 

*samtal om naturfenomen, som regn, snö, sjöar osv.

*samtala och experimentera om vilka material som tål vatten.

*Vi utgår ifrån barnens intressen.

*Vi låter barnen upptäcka vatten med alla sina sinnen.

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera/reflektera tillsammans, både pedagoger och barn.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: