Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio matematik om Tal ( klass 8c)

Skapad 2019-08-25 21:03 i Torpskolan Lerum
Tal Kapitel 1 - Matte Direkt åk 8
Grundskola 8 Matematik
I det här kapitlet får du återigen jobba med tal i tiosystemet, decimaltal och de fyra räknesätten. Det blir också mycket nytt i kapitlet, bl a vad som händer när man multiplicerar och dividerar tal med tal som finns mellan 0 och 1. Du kommer också att få bekanta dig med negativa tal och hur man går tillväga för att utföra beräkningar med dessa. Dessutom kommer du att introduceras för tal i potensform.

Innehåll

Tal uppfattning

I vårt talsystem, tio systemet, har vi 10 siffror och med dessa siffror kan vi skriva oändligt många tal. Talet 8 kan vara både en siffra och ett tal medan 87 är ett tal som består av två siffror.

Kunskaper att uppnå:

Du kommer att arbeta med följande moment:

 • förklara hur vårt talsystem är uppbyggt
 • multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1
 • förklara vad ett negativt tal är
 • addera och subtrahera negativa tal
 • skriva tal i potensform

 

Dessutom kan du lära mer om:

 • att räkna med potenser
 • att räkna multiplikation och division med negativa tal
 • att skriva tal med olika baser.

Planering

V.35 och 36    Repetition med

 •        Prioriteringsregler , Division med decimaltal 

·       Historia och samhälle om tal. Vad gör man när talen inte räcker till? Sid. 19 Prio matte boken

·    Tio systemet, multiplikation och division med tal mindre än 1 ,

            V. 37

·       1.1 Negativa tal (kunna begreppen negativa tal, minustecknet och motsatta tal) sid. 8 -10.

·       1.2 Addition och subtraktion med negativa tal. Sid. 11 - 14

·       1. 3  Multiplikation och division med negativa tal (sid.15 – 18)     

            V. 38

                      ·      1.4 Potenser  sid 20 -22. (Begreppen bas och exponent)

                      ·      1.5 Multiplikation och division med potenser sid.23 -25

                      ·       1.7 Stora och små tal med tiopotenser (att kunna tiopotenser och grund potensform) sid. 28 – 31)

        V.39

                      ·       1.6 Kvadratrötter ( Att kunna kvadratroten ur ) sid.26 -27

                    ·       1.8 Prefix och gällande siffror sid 32 -35

        V. 40

                    ·       Repetition:  Basläger och hög höjd sid.40 -43

         V. 41 

                  ·       PROV

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik - Tal- Åk 8

E
C
A
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
.Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: