Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7A Tal och talanvändning

Skapad 2019-08-25 22:33 i Hammarbyskolan Södra Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Vad är tal och var finns de i vår vardag? Vi kommer bland annat lära oss skillnaden mellan begreppen siffror och tal, hur positionssystemet kan underlätta vårt räknande, varför vissa tal har fått ett eget namn och vad som är skillnaden mellan sammansatta tal och primtal. Vi kommer också att få träna på de fyra räknesätten och enhetsomvandling.

Innehåll

 

När?

Vad?

Hur?

Begrepp

 

Vecka

35

 

Genomgång av planeringen, arbetssätt samt hjälpmedel och stöd.

 

Genomgång av formelsamlingen.

 

Olika sorters tal

 

Positionssystemet

 

Genomgång av begreppen

 

Avsnitt 2.1

Concept Cartoons

Siffror

Tal

Talsystem

Positionssystemet

(tiosystemet/decimalsystemet) Naturliga tal (positiva heltal)

Ental, tiotal, hundratal...

Negativa tal

Decimaltal

Tiondel, hundradel...

Reella tal och tallinjen

Jämna och udda tal

Primtal

 

Vecka

36

och

37

De fyra räknesätten:

·         Addition

·         Subtraktion

·         Multiplikation

·         Division

Prioriteringsregler

Huvudräkning

Skriftlig räkning

   Stegvis

   Uppställning

   Kort division

   Kort division med rest

   Kort division med decimaltal

Räkna med miniräknare

 

Avsnitt 2.3

Avsnitt 2.4

Avsnitt 2.6

 

Concept Cartoons

 

Matematikspel, parvis

Addition

Subtraktion

Term

Summa

Differens

Multiplikation

Faktor

Produkt

Division

Täljare

Nämnare

Kvot

Rest

Algoritmer

Kommutativa lagen

Parenteser

 

 

Vecka

38

Enheter för längd, vikt/massa, tid och volym.

 

Multiplikation och division med 10, 100, 1000.

 

Avsnitt 2.2

 

Concept Cartoons

Storheter (ex: längd, tid...) = en mätbar egenskap hos ett föremål/en företeelse.

 

Mätetal

Enheter

Prefix (kilo, hekto, deci, centi, milli)

 

SI-systemet
(Systèm International d’Unités)

Vecka

39

 

Muntlig och skriftlig examination.

 

 

Vecka

40

Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1 (decimaltal).

Huvudräkning

Skriftlig räkning

   Stegvis

   Uppställning

Räkna med miniräknare

 

Avsnitt 2.5

Förlänga

 

Se även tidigare begreppslistor.

 

Vecka

41

Avrundning och överslagsräkning

Avsnitt 2.8

Avsnitt 2.9

 

Concept Cartoons

 

Avrundning

Närmevärde

Överslagsräkning

 

Vecka

42

Primtal

Delbarhet

 

Matematikhistoria

Avsnitt 2.7

 

Gauss (1777-1855)

 

Eratosthenes
(276-194 f.kr.)

Laboration: Primtal

Delbarhet

Primtal

Sammansatta tal

Faktorträd

 

Vecka

43

 

Muntlig och skriftlig examination.

 

 

 

 

Hjälpmedel och stödstrukturer

 

Utöver begreppslistorna i planeringen, det laminerade formelbladet och matematikboken delas det ut ett litet häfte med användbara matematikverktyg/stödstrukturer. Stödstrukturer sätts även upp i klassrummet. Alla kommer få ett eget konto på inläsningstjänst (ILT: https://www.inlasningstjanst.se/ ), där matematikboken finns uppläst. Vi arbetar med de två signalsystemen C3B4ME och trafikljuset, för att lära i samspelet.

Via Mattecentrums hemsida https://www.mattecentrum.se/ har du möjlighet att bli medlem kostnadsfritt, ta del av deras genomgångar i form av korta filmklipp på youtube (auditivt och visuellt stöd) https://www.youtube.com/channel/UCbiXbqrMc8ImrS9TItoSjQw och läsa i deras digitala mattebok https://www.matteboken.se/ där de även visar hur man kan lösa uppgifter inom varje område (konkreta exempel). Välkommen att se avsnittet av Pluggkoden på UR skola som fokuserar på studieteknik i matematik.

Nu kämpar vi på tillsammans,

Elisabeth Adolfsson, Hammarbyskolan södra

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
7A Tal och talanvändning

Rubrik 1

E-kvalitéer
C-kvalitéer
A-kvalitéer
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: