👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåklockans Trygghetsprojekt ht 2019

Skapad 2019-08-26 08:20 i Latorps förskola Örebro
Förskola
Nytt läsår, ny grupp, nya barn! Vid starten av en ny termin och ett nytt läsår behöver vi arbeta extra mycket med att alla barn och pedagoger ska känna sig trygga hos oss i förskolan. Det är viktigt att alla barn som går hos oss på Latorps Förskola känner trygghet, både med oss pedagoger men även tillsammans med de andra barnen i barngruppen. Därför har vi valt att hela förskolan tillsammans börjar terminen med ett trygghetsprojekt.

Innehåll

NULÄGE

Inför hösten 2019 har vi 7 barn kvar på Blåklockan och sen har vi överinskolat 9 barn från Äppelblomman och Syrenen. Vi har även haft inskolning av tre nya barn till oss på Blåklockan. Vi är även ett nytt arbetslag som arbetar på Blåklockan, Sofi är helt ny på Latorps förskola och Jessica har tidigare varit på Regnbågen. 

SYFTE

Syftet med trygghetsprojektet är:

- att barn och vuxna, både vårdnadshavare och pedagoger, känner trygghet och glädje till förskolan och att vara på Blåklockan. 

- att lära känna och respektera varandra.

- att skapa en gruppkänsla och förstå våra rättigheter och skyldigheter.

- att varje barn ska få känna sig viktig som individ och som en viktig del av gruppen.

  

METOD

Tidiga utvecklingssamtal för att fånga upp vårdnadshavarnas tankar, frågor och åsikter.

Informationsbrev ca 1 ggr/mån, dagliga samtal och lyhördhet för vårdnadshavares frågor och tankar.

Trygghetskartläggning och upprättande av aktivitetsplan.

Tydliga rutiner - ge barnen en överblick av dagen med hjälp bildstöd vid samling

                        - egen plats i hallen, på samling och i matsalen

                        - läsvila efter maten i fasta gruppen.

Verksamhet både i helgrupp för "vi" känslan och i mindre grupper för att alla ska få möjlighet att ta plats och synas samt för att skapa lugna stunder för undervisning.

Göra en kompissol tillsammans.

Se på och reflektera utifrån "Ugglan och kompisproblemet" från www.urskola.se

Barnen gör självporträtt

Vi har vägledande samspel (ICDP) som förhållningssätt för hela förskolan

Vi pedagoger visar intresse och glädje i  utforskandet och aktiviteterna vi gör för att sprida inspiration och glädje.

Vi gör olika aktiviteter för att träna samspel, turtagning, hänsynstagande och empati mellan barnen. Det gör vi på förskolan, på gården och i skogen.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Vi dokumenterar barnens lärprocess, genom att vi pedagoger använder telefonen och Ipaden för att fotografera och papper och penna för att skriva upp barnens tankar och idéer. Vi använder oss av en projektväg för att få upp dokumentationen  så det blir tydligt för barnen vad vi gör i projektet.  Vi använder oss av Unikum för att tydligöra vår dokumentation med bilder och text kopplat till denna planering och läroplanen för vårdnadshavarna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18