👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism - Buddhism och etiska modeller

Skapad 2019-08-26 09:47 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Religionskunskap
Du ska få en förståelse för hur hinduer och buddhister ser på livet och hur dessa religioner påverkar samhället. Du ska även få kunskaper om de centrala tankarna och ritualerna inom hinduismen och buddhismen. Du kommer även att jobba med etiska och moraliska frågeställningar.

Innehåll

Vad du ska kunna efter momentet: 

 • Förklara de centrala tankarna inom religionerna och dess olika inriktningar. 

 • Du ska kunna ge exempel på religiösa handlingar som påverkar livet för människorna inom religionerna. 

 • Kunna beskriva hur religionerna påverkas och påverkar samhället.

 • Kunna beskriva och förstå hur religionerna har uppstått.

 • Kunna jämföra religionerna och visa på likheter och skillnader. 

 

Vad vi ska göra: 

Läsa faktatexter, ha genomgångar, se filmer och diskutera olika frågeställningar

 

Veckoplanering:

Vecka 35:

 • Hinduismens uppkomst och lära s. 236-241

Mål med veckan: Förstå var religionen kommer ifrån samt vilka centrala tankegångar den har.

 

Vecka 36:

 • Hinduismens skrifter och gudar s. 242-247 

 • Hinduismens högtider s. 248-249

Mål med veckan: Förstå religionens urkunder (heliga skrifter) samt förstå religionens högtider och varför de firas. 

 Vecka 37:

 • Hur Hinduismen påverkas av/påverkar samhället s.249-254

 • Läxförhör Hinduismen begrepp

Mål med veckan: Förstå hur religioner påverkar och påverkas av samhället

 

Vecka 38:

 • Buddhismens uppkomst och lära s.280-286

Mål med veckan: Förstå var religionen kommer ifrån samt vilka centrala tankegångar den har.

 Vecka 39

 • Buddhismens lära
 • Buddhismens skrifter och gudar s.287-289

 • Buddhismens heliga handlingar s.294-297

Mål med veckan: Förstå religionens urkunder (heliga skrifter) samt förstå religionens högtider och varför de firas. 

 

Vecka 40

 • Hur Buddhismen påverkas av/påverkar samhället s. 297-299

 • Jämförelse mellan religionerna

Mål med veckan: Förstå och kunna resonera kring hur religionen och samhället samspelar. Kunna göra en jämförelse mellan religionerna, där ni resonerar om likheter och skillnader.

 

Vecka 41

 • Repetition - Repetition utifrån egna önskemål samt instuderingsfrågor

Prov

 

Vecka 42

 • Resonera kring etiska och moraliska dilemman utifrån etiska modeller   s. 72-73, 75, 154-155, 260

(eget arbete)  

Mål med veckan: Kunna resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och använda olika etiska modeller.

 

Vecka 43

 • Inlämning av eget arbete utifrån etiska och moraliska frågeställningar

Mål med veckan: Kunna resonera och argumentera kring etiska och moraliska frågeställningar samt jobba och lämna in individuell uppgift.

 

Uppgifter

 • Etik och moral

 • Etik och moral

 • Etik och moral

 • Prov Hinduism och Buddhism

Matriser

Re
Prov Hinduism och Buddhism

E
C
A
Kunskaper om centrala tankegångar inom religionerna.
Du har kunskaper om centrala ord och begrepp och kan använda dessa i dina beskrivningar.
Du har grundläggande kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har goda kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om hinduismen och buddismen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader mellan religionerna
Du kan föra ett resonemang där du ser och förklarar likheter och skillnader mellan religionerna
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduism och buddism samt någon annan religion eller livsåskådning.
Samband
Du kan beskriva och resonera kring sambanden mellan religion och samhälle.
Du kan utifrån dina kunskaper om hinduism och buddism och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva enkla samband och med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån dina kunskaper om hinduism och buddism och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva förhållandevis komplexa samband och med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån dina kunskaper om hinduism och buddism och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva komplexa samband och med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Re
Etik och moral

E
C
A
Aspekt 1
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Ny aspekt
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.