Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 5

Skapad 2019-08-26 10:07 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 5 Engelska Teknik
Engelska är ett världsspråk och om man behärskar det så underlättar det i många situationer. Tänk när du ska läsa en instruktion till nya dataspelet och det bara står på engelska. Eller när du kommit bort på semestern och behöver fråga om vägen. Då är det bra att kunna engelska!!! Eller hur?

Innehåll

Undervisning

De förmågor som bedöms kommer att tränas genom att:
 • vi läser olika engelska texter, ser på filmer samt samtalar eller skriver om dessa
 • vi lyssnar på olika typer av texter
 • vi tränar på olika strategier som underlättar vid muntlig och skriftlig kommunikation
 • vi leker lekar, spelar spel samt genomför olika par eller gruppövningar
 • vi använder engelska kommandon vid programmering
 • vi skriver olika typer av texter 
 • vi framför korta pjäser

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • förstå innehållet i talad engelska
 • muntligt uttrycka dig
 • förstå olika typer av engelska texter
 • skriftligt uttrycka dig
 • använda olika strategier för att underlätta vid muntlig och skriftlig kommunikation
 • använda engelska vid arbete med teknisk utrustning

Bedömning

Du visar detta genom att:

 

 • delta i samtal och diskussioner
 • reflektera över ditt arbete och göra förbättringar
 • använda olika strategier när språket inte räcker till
 • delta aktivt i lekar
 • skriva olika typer av texter för olika mottagare
 • enskilt eller i grupp läsa olika typer av texter
 • använda engelska ord och termer vid arbete med teknisk utrustning

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: