Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen Åk 1 HT 2019

Skapad 2019-08-26 10:22 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde som handlar om kroppen och våra sinnen.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Kroppen är spännande att veta mer om.

Hur kan vi känna olika smaker? Varför måste vi äta och vart tar maten vägen?

Du kommer att få lära dig saker om din egen kropp och hur den fungerar.

Du kommer också att få göra enkla experiment/undersökningar som handlar om dina sinnen.

Innehåll

Målet med arbetet är att:

 • Du ska kunna namnge några av kroppens delar
 • Du ska känna till våra fem sinnen och kunna berätta något om dem
 • Du ska kunna berätta något om kroppens funktioner

Under arbetets gång kommer du att:

 • titta på filmserier om kroppen och återberätta för en kamrat
 • skriva faktatexter om kroppen i par
 • göra plansch och film i par utifrån vad ni sett och skrivit
 • diskutera i stor och liten grupp
 • göra fysiska övningar och öva din kropp
 • göra olika experiment/undersökningar med våra sinnen


Du kommer redovisa ditt arbete genom:

 • att skriva faktatexter om kroppen tillsammans med skrivkamrat
 • delta i experiment/undersökning i grupp
 • att göra en redovisning av din fakta genom film och plansch med din skrivkamrat

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • namnge några kroppsdelar och hur de fungerar
 • namnge och berätta om dina sinnen
 • delta i experiment och olika övningar
 • skriva faktatext
 • redovisa genom plansch och film

 

Kopplingar till Lgr 11 och till kursplaner i ämnet / ämnena

Kunskapskrav i årskurs 3


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Kroppen

förmåga med lite stöd av en vuxen
förmåga på egen hand
god förmåga på egen hand
Namnge några kroppsdelar och enkelt berätta något om hur de fungerar och när de används.
Namnge och berätta om våra 5 sinnen.
Skriva enkel faktatext.
Redovisa din fakta på en plansch och film
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: