Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att orientera, Idrott och hälsa grundsärskolan - år 7-9

Skapad 2019-08-26 10:25 i Tunabergsskolan Uppsala
Orientering, grundsär, Åk 1-6
Grundsärskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Du ska få träna på att hitta kontroller som finns på en karta över idrottshallen och skolgården.

Innehåll

 

Att orientera

Förmågor i fokus

 

- röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

- genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

 

Det här kommer vi arbeta med i undervisningen:

 

- du får öva på att placera ut föremål på rätt ställe enligt en karta

- du får öva på att hitta kontroller i idrottshallen med hjälp av en karta

- du får öva på att hitta kontroller på skolgården med hjälp av en karta

- du ska själv få lägga ut saker på skolgården och rita i var på en karta

- du får höra och använda dig av ämnesspecifika begrepp under lektionerna

- du ska få göra en "pokemonorientering"

 

 

Lärandemål

 

Du ska genom undervisningen utveckla din förmåga att:

 

- känna igen dig och hitta på skolgården med hjälp av en karta

- kunna förstå och passa en karta

 

Bedömningen:

 

Vi bedömer hur väl du förstår sambandet mellan kartan och verkligheten

Vi bedömer hur väl du förstår de ämnesspecifika begreppen

Vi bedömer hur självständigt du hittar på skolgården med hjälp av en karta

 

 

 

 

Orientera sig
 
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i kända miljöer och medverkar då i att använda kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom orienterar sig eleven med viss säkerhet i kända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Dessutom orienterar sig eleven med säkerhet i kända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt.

 

 

   
.
 
 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: