Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid och räknesätt

Skapad 2019-08-26 10:34 i Bruksskolan Munkedal
Arbete omkring tid och räknesätt. Kapitel 1 "Prima Formula Matematik"
Grundskola 5 Matematik

Hur lång är en minut? Hur många timmar har 360 dygn och hur många sekunder går det på 24 timmar? Detta och mycket mer kommer du få svar på i vårt arbetsområde "Tid och räknesätt".

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att utveckla förmågan att...

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik
 • veta vilka strategier och metoder som passar bäst i dina beräkningar
 • använda dig av olika begrepp inom arbetsområdet tid, t.ex. sekunder, minuter, timmar, dygn, analog, digital

Så här kommer vi att arbeta...

Innehåll

Du kommer att få arbeta med uppgifter som handlar om att:

 • uppskatta, jämföra och mäta tider i dygn, timmar, minuter och sekunder
 • välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar i dygn, timmar, minuter och sekunder men även år och datumskrivning
 • utföra multiplikation med stora tal
 • göra överslag och använda miniräknare samt hantera stora tal både med och utan miniräknare
 • använda strategier vid problemlösning

 

Arbetssätt

I detta arbetsområde har du möjlighet att nå målen genom att arbeta aktivt i de olika delarna. Vi kommer bl.a. ha

 • gemensamma genomgångar
 • aktiviteter/praktisk matematik
 • enskilda uppgifter
 • lärarledda diskussioner
 • gruppdiskussioner

Du kommer även att göra en diagnos under arbetets gång, som kommer att visa om du behöver träna mer på grundläggande begrepp eller om du behöver extra utmaning.

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • uppskatta, jämföra och mäta tider
 • välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar
 • utföra multiplikationer med stora tal
 • göra överslag och använda miniräknare
 • använda strategier vid problemlösning

Bedömning sker dels genom en diagnos och dels genom diskussioner med läraren. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: