Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gröndals förskolors mall för lärloggar

Skapad 2019-08-26 10:51 i Testförskola Gröndals resultatenhet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Kopiera Del 1 till lärloggen och Del 2 till reflektionsfältet i lärloggen.

Innehåll

Veckoreflektion Del 1 (Detta ska klistras in i lärloggar)

Vecka…………………… Arbetslag…………………………………

Vad är barnen upptagna av?

 

Vad gör barnen? Vad säger barnen?


Vad har barnen fått uppleva/vara med om?


Veckoreflektion Del 2 (detta ska klistras in i reflektionsfältet)

Pedagogernas reflektion kring det de ser och hör i barngruppen

Hände något oväntat? Vad ledde det till?

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

På vilka fler sätt kunde jag tänkt eller gjort?

 

Nästa steg

Hur ska vi använda det vi sett och hört?

Vilka utmaningar ska vi ge barnen?

Ansvars fördelning

Vem gör vad?

 

 

Hur har vi under veckan arbetat med:

 

Social kompetens

 

 

 

Språk och kommunikation

 

 

 

Kultur och skapande

 

 

 

Hållbar utveckling

 

 

 

Digital kompetens

 

 

 

Matematik

 

 

 

Naturvetenskap

 

 

 

Teknik

 

 

 

Utomhuspedagogik

 

 

 

Lek

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: