Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let´s talk!

Skapad 2019-08-26 12:00 i Elinebergsskolan Helsingborg
THIS IS ME Målet med detta arbetsområde är du under kommande veckor ska träna på och utveckla din muntliga förmåga och samtidigt utöka ditt ordförråd med nya ord och uttryck. Vi kommer även att göra en check på hur din läsförståelse och hörförståelse är för att kunna på ett så bra sätt som möjligt stötta dig i din utveckling.
Grundskola 6 Engelska
Målet med detta arbetsområde är att du under kommande veckor ska träna på och utveckla din muntliga förmåga och samtidigt utöka ditt ordförråd med nya ord och uttryck.

Innehåll

Syfte

Målet med detta arbetsområde är du under kommande veckor ska träna på och utveckla din muntliga förmåga och samtidigt utöka ditt ordförråd med nya ord och uttryck. Vi kommer även att göra en check på hur din läsförståelse och hörförståelse är för att kunna på

ett så bra sätt som möjligt stötta dig i din utveckling.

 

Arbetssätt

Vi kommer att göra olika muntliga övningar och ni kommer att få ord och uttryck som ni ska lära er och använda. Vi kommer att träna på

dialoger som liknar de som kommer på det nationella provet för att på bästa sätt förbereda oss för detta.

 

Bedömningsaspekter:

 

- Hur varierat ditt språk är och vilket flyt du har (ordval, linking words, synonymer, fraser för att framföra åsikter).

Hur du håller igång samtalet (frågor, omformuleringar, bekräfta).

- Hur tydligt ditt språk är (grammatik).

- Hur ditt uttal och din intonation är.

- Hur utvecklat ditt innehåll är (ger exempel, beskriver, ser olika perspektiv). 

 

 

Matriser

En
Let´s talk!

Inte alls
Ibland
Ofta
Alltid
Håller igång samtalet
...håller igång samtalet med hjälp av frågor, formuleri ngar, omformuleringar och genom att bekräfta vad andra säger
Varierar språket
....varierar sitt språk (med hjälp av synonymer, linking words och fraser för att framföra åsikter) och har flyt.
Grammatik
...har ett tydligt språk med få grammatikfel.
Uttal
....har ett fungerande uttal.
Utvecklar svar
....besvarar frågorna utvecklat genom att ge exempel, beskriva och se olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: