Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande

Skapad 2019-08-26 12:07 i Flugsvampen Mariestad
Förskola
Arbetet med barns inflytande är en ständigt pågående process. Istället för att tänka att barn inte kan göra vissa saker, kan vi tänka ett varv till och fundera över hur vi gör det möjligt för barnen.

Innehåll

Bakgrund

Vi har under flera år arbetat med ett särskilt fokus på barns inflytande. Det har varit ett spännande fokusområden och vi som pedagoger känner att vårt förhållningssätt inom detta område utvecklats. Vi har fått en större insikt i vad inflytande kan vara och det har satt stora spår i barnens vardag här på förskolan. Vi känner att detta är en pågående process som vi vill fortsätta arbeta och utvecklas med. 

Syfte

Vi vill:

- lyfta fram och synliggöra på vilket sätt barnen ges möjlighet till inflytande i förskolan.

- att barnen ska känna att de blir lyssnade på och att deras röst har betydelse, men också att barnen ska lyssna på och ta hänsyn till varandra. 

- uppmärksamma barnen på att de varit med och bestämt och gjort val som påverkar vår vardag.

- att vi alla tillsammans ska känna en glädje och en stolthet över att få vara en del av vår förskola.

- använda oss av ord som inflytande, val och demokrati tillsammans med barnen, ord som är adekvata i situationen.

 

Reflektionsfrågor pedagoger

Vad fångade barnens intresse?
På vilket sätt har barnen varit delaktiga och utövat inflytande över sitt eget lärande?
Vad tyckte vi var intressant?
Vilket lärande ser vi?
Pedagogernas förhållningssätt?
Hur kan vi hjälpa barnen att nå en djupare förståelse?
Hur går vi vidare?
 
 
Reflektionsfrågor barn
 
Vad har vi gjort?
Vad tycker ni var intressant, roligt, spännande?
Vad har ni haft för inflytande? (Kommit med idéer, fått säga din åsikt, varit med i samtal, bestämt, röstat?)
Vad har ni lärt er? ( Vad kan ni nu som ni inte kunde förut?)
Är det något som ni skulle vilja ändra på? / Hur vill ni fortsätta?
 
 

Kopplingar till läroplanen

  • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
    Lpfö 18
  • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
    Lpfö 18
  • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: