Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Literature - The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian

Skapad 2019-08-26 12:26 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 4 – 9 Engelska
Ett arbetsområde som syftar till att utveckla din förmåga att läsa och förstå en skönlitterär text på engelska och att i skrift formulera dina tankar kring innehållet.

Innehåll

Ett arbetsområde som syftar till att utveckla din förmåga att läsa, förstå en skönlitterär text på engelska samt att utveckla din förmåga att redogöra för, kommentera och diskutera innehållet i något du läst. Vi kommer mellan v.35-42 lyssna på/läsa boken The Absolutely True Diary of a Part-time Indian.

Här har du länken om du vill läsa/lyssna på egen hand: (http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Absolutely.True.Diary/ preview.html.) Gå sedan in under rubriken Audio books och leta rätt på bokens titel. 

Vi kommer arbeta med bokens vokabulär och diskutera innehållet. Under arbetets gång kommer du att få skriva ner dina tankar kring bokens innehåll i ditt skrivhäfte. Dessa reflektioner ligger till grund för min medömning av din förmåga att uttrycka dig i skrift. Jag kommer även att bedöma din förmåga att redogöra för, kommentera och diskutera innehållet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: