Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2019/20

Skapad 2019-08-26 12:29 i Ljusne förskola Söderhamn
Förskola
Vi arbetar med att utveckla en förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta samt en förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Innehåll

Nuläge

Vi har inte arbetat med matematik på det här sättet tidigare, vi har uppmärksammat i barngruppen att vi behöver öva på siffror, former och färger samt lägesbegrepp, tid och rum. 

Mål

Barnen ska få en ökad förståelse för talbegrepp, former, färger, lägesbegrepp, tid och rum.

Syfte

Ge barnen möjlighet till att lära sig matematik på ett lustfyllt och lekfullt sätt. 

Genomförande

Ett tillfälle i veckan kommer vi utifrån lekfullt planerade aktiviteter lära oss mer om det som nämns ovan. Det kommer vi göra genom att sjunga, spela spel, leka och olika rörelselekar. 

Använda oss av matematiska begrepp i vardagen och uppmuntra att leka med matematik. 

Genom veckoschemat "vad händer idag" skapar vi samtal om tid och rum i vardagen med barnen.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar tillsammans med barnen med hjälp av foton och videos på surfplattor. Pedagoger genomför observationer och reflektioner genom surfplattor samt arbetslagsdiskussioner.

Ansvar

Hela arbetslaget.

Uppföljning

Reflektion efter varje aktivitet samt analys sista måndagen i månaden. En gång i månaden utför pedagoger kartläggning, analys och åtgärd genom mallen för dokumentation av det systematiska arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: