Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud tema

Skapad 2019-08-26 12:56 i Dibber Bråta Dibber Sverige AB
Hjärteprogrammet på Dibber Bråta Förskola
Förskola
Vi får världens viktigaste värden att växa! Hjärtrud hjälper oss att växa som människor, hen vägleder och stöttar oss i det vardagliga vi möter i förskolan och finns alltid nära tillhands när vi behöver hen.

Innehåll

BAKGRUND

Alla barn på Dibber Bråta Förskola ska känna att de är värdefulla och bra precis som de är.

Hjärtrud hjälper barnen att stärka sin självkänsla och omtanke för andra, samt förstå rätten till sin egen integritet.

MÅL

Varje barn ska känna sig värdefullt och tryggt i sig själv och ha förståelse kring rätten av sin egen integritet. Varje barn ska ges förutsättningar för att utveckla strategier för att kunna sätta sig in i andras situation samt att känna empati. Alla barn ska få en förståelse för JAG:et, DU:et och VI:et som vi arbetar med här på Dibber Bråta Förskola. 

METOD - GENOMFÖRANDE

Genom lärvännen Hjärtrud får barnen verktyg till att stärka sin självkänsla och förstå andras perspektiv och känslor. 

Hjärtrud är intresserad av barnen och vill veta vad de tycker om, blir glada av, vad de gjort osv. Hjärtrud berättar vad det betyder att vara värdefull och att alla är värdefulla. Hjärtrud finns även med hela dagen om barnen behöver hen eller om situationen gynnas av att Hjärtrud är närvarande.

I och med att vi arbetar med Hjärtrud så kommer vi att:

Läsa fyra stycken kompisböcker:

* Säga förlåt

* Dela med dig 

* Samarbeta

* Säg stopp 

 

Fokusområde:  

* Uppmuntra barnen via socialt samspel 

* Fokusera på att få barnen trygga och få en trygg barngrupp 

* JAG:et, DU:et & VI:et 

 

Samlingar: 

* Prata om Hjärtrud 

* Sjunga kompissånger med Hjärtrud

* Läsa kompisböcker 

* Aktivitetskort 

 

DOKUMENTATION

Arbetet med Hjärtrud dokumenteras med hjälp av socialt samspel mellan barn och barn, samt mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: