👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svampar, mossor, lavar

Skapad 2019-08-26 13:14 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
En planering som täcker in området svampar med grundläggande svampkunskap, viktiga begrepp, systematiska undersökningar och resonemang.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Svampar - finns där du minst anar det i alla möjliga storlekar och former.

Innehåll

Undervisningen

I det här arbetet om svampar kommer du att få läsa faktatext om olika sorters svamp, titta på film om svampar, lära dig viktiga ord och begrepp, skriva fakta om svamp, göra en enkel fältstudie, genomföra en systematisk undersökning, skriva en laborationsrapport, lära dig att känna igen och namnge olika svamparter och lära dig om svampen som en viktig del i skogens ekosystem. Likaså kommer du att få lära dig lite mer om mossor och lavar.

När du arbetat färdigt med området ska du…

* känna till ett antal vanligt förekommande svampar (bl.a. kantarell, flugsvamp, ticka, Karl Johan, bläcksvamp), mossor och lavar.
* känna till hur man kan dela in och kategorisera svampar
* veta svampens betydelse i naturen
* känna till fördelar och nackdelar med mögel

 

Ord och begrepp du ska kunna:

* svampens delar: hatt, fot, strumpa, ring, lameller, mycel
* sporer
* skivling, rörsvamp, buksvamp, fingersvamp, taggsvamp, fingersvamp
* organism
* kryptogamer
* parasit
* symbios
* mykorrhiza
* lav
* alg
* penicillin

 

För att lära dig kommer du att arbeta på följande sätt:

* läsa/lyssna på faktatexter
* titta på film
* lyssna på Camilla
* skriva fakta
* delta i enkla fältstudier  skogen
* göra enkla undersökningar
* skriva laborationsrapport
* spela svampmemory

 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

* skriftligt prov

* skriva en kort text där du förklarar och påvisar samband

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Svamp - åk 4-6

Bedömningsaspekter

Du behöver träna mer
Du har viss kunskap
Du har god kunskap
Du har mycket god kunskap
Faktakunskap
• namnen på svampens olika delar • kunna dela in svampar i olika grupper • kunna namnen på några vanliga matsvampar • förklara hur svampar samspelar med andra organismer • känna till hur vi människor har användning av svamp
 • Bi  4-6
Fältstudie
Kan använda olika sinnen och verktyg för att observera och undersöka svampar samt dokumentera likheter och skillnader
Laboration
Kan genomföra en laboration utifrån en instruktion och dokumentera med text och bild. Kan föreslå förbättringar av laborationen.
Resonemang
Kan förklara olika funktioner som svamp har i hem och natur, ange möjliga konsekvenser om svamp inte skulle finnas och sätta in svampen som en betydelsefull del i skogens ekosystem.