Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historiska källor

Skapad 2019-08-26 13:14 i Ljungviksskolan Lerum
Vi kommer att grotta ner oss i olika former av historiska källor och hur man arbetar källkritiskt för att söka information om historiska skeende, personer osv. Vi kommer att använda oss av Riksarkivet, Stockholmskällan och Arkiv och lärande för att träna oss i förmågan.
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer att grotta ner oss i olika former av historiska källor och ur man arbetar källkritiskt för att söka information om historiska skeende, personer osv. Vi kommer att använda oss av Riksarkivet, Stockholmskällan och Arkiv och lärande för att utveckla vår källkritiska förmåga i att söka historisk kunskap. Allt material som används finns i classrom SO 9:or och SO 8:or

Innehåll

Syfte

I det här området kommer du att träna din förmåga att:

- källkritiskt granska och använda dig av olika källor för att skapa historisk information.

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll


Du ska lära dig:
- att kritiskt granska olika källor och värdera källornas äkthet, beroende, närhet och relevans

- förstå hur arkiv fungerar

- betydelsen av begrepp som tendensfri, äkthet, beroende, primärkälla, sekundärkälla 

 

Undervisning/Metoder

- Föreläsningar
- Gruppdiskussioner
- Arbete med webbplatser såsom riksarkivet, stockholmskällan och arkiv och lärande för att göra olika uppgifter.

Bedömning och redovisning

grupparbete
diskussioner
enskilt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: