Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4A

Skapad 2019-08-26 13:16 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 4 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper inom matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutprocesser.

Innehåll

Undervisning: vad, hur, varför?

Vad?

Du kommer att få lära dig om:

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

 • Rationella tal och deras egenskaper.
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska. 
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. 
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer. 

ALGEBRA

 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas. 
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. 

SANNOLIKHET OCH STATISTIK 

 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simulering eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök. Jämförelser av sannolikhet vid olika slumpmässiga försök.
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram. 

PROBLEMLÖSNING

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer. 

Hur?

Vi börjar lektionerna med en gemensam genomgång. Där vi arbetar tillsammans med en bild på tavlan som behandlar de arbetsmoment som vi kommer att arbeta med. Genomgången avslutas med tre huvudräkningsuppgifter som eleverna ska svara på individuellt. 

Eleverna arbetar och skriver direkt i sina böcker. Varje uppgift/lektion har fyra sidor i matteboken varav de två första sidorna bör göras under en lektion. 

Under lektionerna övar vi de förmågor som ska bedömas. Träning ger färdighet! 

 

Favoritmatematik 4A innehåller fyra kapitel:

Kapitel 1 De fyra räknesätten och prioriteringsregeln

 • Repetition av de fyra räknesätten
 • Prioriteringsregeln, räkna med parenteser

Kapitel 2 Multiplikation

 • Multiplikationstabeller
 • Multiplikation med uppställning
 • Multiplikation med 10 och 100
 • Multiplikation med en talsort i taget

Kapitel 3 Division

 • Division
 • Delningsdivision
 • Innehållsdivision
 • Kort division
 • Division med rest
 • Division med 1, 10, 100 och 1000

Kapitel 4 Taluppfattning, statistik, algebra och programmering

 • Negativa tal
 • Stapeldiagram med och utan digitala verktyg
 • Linjediagram med och utan digitala verktyg
 • Ekvationer
 • Programmering, stegvisa instruktioner och algoritm.

Varför?

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga/kunskap:

 • att lösa matteproblem som handlar om saker du känner till,
 • att välja och använda metoder som passar för att lösa problem,
 • att beskriva hur man kan lösa matteproblem,
 • att diskutera om resultaten är rimliga,
 • att ge förslag på andra sätt att lösa problem,
 • om matematiska begrepp och använda dem i olika situationer,
 • att beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck,
 • att byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp,
 • att diskutera hur begreppen hör ihop,
 • att göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring,
 • att välja och använda metoder som passar för att göra uträkningar,
 • att beskriva och prata om hur man kan göra uträkningar,
 • att använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ihop med situationen,
 • att förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik och 
 • att motivera dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter framåt

Slutuppgift

Efter varje kapitel får eleverna göra en diagnos i sina diagnoshäften. Resultaten på dessa diagnoser kommer att skrivas som en kommentar i denna planering. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: